Grefsen folkeskole 1965-71

Klasse 3Cg Grefsen skole 1967

Øverste rekke fra venstre: Morten Svensgam, Bjørn Søgård, Tom Ryen, Fredrik Melle, Johnny(John Paul) Anderson, Frode Gether-Rønning, Rolf Hjalmar Bakken.

Midterste rekke fra venstre: Jon Sandnes, Finn Georg Kristoffersen, Rolf Arnesen, Morten Jocobsen, Morten Løvli, Liv Stoveland, Sven Nordin, Jostein Løvdal Andersen, Jon Åsmund Hovden, Jan Haus, Bengt Hansen.

Nederste rekke fra venstre: Tor Sandnes, Tom Arve Nilsen, Ole Andreas Lilloe-Olsen, Nils Petter Kronkvist, Vidar Olsen, Tore Gravli, Morten Urdal, Geir Harald Jacobsen

 

Klasse 7cg Grefsen skole 1970

Samme klasse noe år senere. Dessverre var ike selv tilstede da bildet ble tatt.

Øverste rekke fra venstre: Bjørn Søgård, Rolf Arnesen, Fredrik Melle, Sven Nordin, Jostein Løvdal Andersen, Kjell Stensrud, Rolf Hjalmar Bakken.

Midterste rekke fra venstre: Nils Petter Kronkvist, Finn Georg Kristofferesn, Bengt Hansen, Frode Gether-Rønning, Jan Haus, Tom Ryen, Jon Åsmund Hovden, Morten Jacobsen, Johnny (John Paul) Anderson, Morten Løvli, Morten Svensgam.

Nederste rekke fra venstre: Geir Harald Jacobsen, Tore Gravli, Vidar Olsen, Bjørn Pedersen, Morten Urdal, Tom Arve Nilsen, Lars Maurud

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens hjemmeside