Akergårder i Lilloeslekt (gårder som har tilhørt (fet skrift)eller vært drevet av (fet kursiv skrift) forfedre eller andre slektninger av Lilloe-grenen)

Peder Rødtvedt (oppsitter) 
Rødtvedt                                                                              Lauritz Lauritzen + Maren Didriksdatter Tack -Jan/Christoffer 
   |                                                                                        Lille Oe/Nygaard/Brekke  
Hans Rødtvedt (oppsitter)                                                   |
Rødvedt                                                                        Erik Olufsen Ancher + Maren Lauritzdatter
    |                                                                                      Huseby/Nordre Langerud
Gullik Hansen Rødvedt               Ole Lille Ov (oppsitter)           |                                                 |
Rødtvedt                                  Lille Oe                      Maren Ancher + Henrich Carlsen    Bernt Ancher
    |                                                    |                            Brynseng/Teiseneng/Arveset                          | 
Ingeborg Gulliksdatter + Nils Olsen Kalbakken                |                                                                         Christian Ancher
Kalbakken                                                   Johan Carlsen + Jacobi Jensdtr. Giestad                             Lille Oe        |                                                                      Ullevål/Filipstad                                                                       
Ole Nilsen Nygaardsdalen + Oslo Grubbe                        |                                           
Korsvolden/Nygaardsdalen/Lille Oe                   Maren Ancher Carlsen + Haagen Bruun
    |                                        |                                    |
Andreas Olsen Nygaard    Ole Olsen Lilloe + Inger Maria Bruun
Nygaard                          Lille Oe
                                        |                          |                |                                |                            |
     
   Andreas Olsen Lilloe         Johan Arnt Lilloe    Henrik Olsen Lilloe    Ole Petter Lilloe    Caroline Olsdt. Lilloe
        + Johanne M.Jeremiassen   + Marthe Løkeberg  + Gunhild Sogn        +Randine Holmsen    +Halvor Halvorsen
        Lille Oe                           (Bærum)                   V.Haugerud/Øgarden    V. Grefsen           Store Oe/Sandaker
                                                |
COL  |JAML   |AAEL       |CAL    |HL                 |TL     
Christian Olai Lilloe    Johan Arnt Martinius Lilloe  Annette Augusta Elisabeth Lilloe    Christian Andreas Lilloe    Harald  Lilloe Thora Lilloe
+Hansine Valentinsen    +Julie Sofie Østbye            +Stener Johs. Chr. S. Fangen            +Jacobine Holm         +Marie Olsen Skar   +Iver B. Olsen
Lille Oe                    Linderen                                        Kjelsås                                                Øgarden                        Skar            Ø. og V. Grefsen
                                                                                                                                                     |                                                             |
                                                                                                                                            
Einar Lilloe     Ole Andreas Lilloe-Olsen    Iver Bredo Olsen
                                                                                                                                 +Ragnhild Owren  +Fanny Stalsberg*           + Ragnhild Lütcherath
                                                                                                                                   Øgarden                  V. Grefsen                    Ø.Grefsen
                                                                                                                                    |                                |                                |
                                                                                          
Kristian Andreas Lilloe            Ole Petter Lilloe-Olsen        Iver Grefsen
                                                                                          +                                                + Irene Stub**                        Ungkar
                                                                                          Øgarden                                    V.Grefsen                              Ø.Grefsen

 

* Theodor Christian Stalsberg (forvalter for Nordmarksgodset)
    + Anne Andersen
   Brekke


**
Christopher Nilssøn Stub
     + Kirsten Nilsdatter Sandbu
     Stubljan

En annen av Stubslektens forfedre Bjørn Rolfssøn Darre eide gårdene Li, Ås og Nordre Ljan i Aker

Ole Lille Ov hadde også en sønn som het Jokum. Han giftet seg først med enken på Skøien, senere med enken på Voksen. Han er stamfar til en stor bondeslekt i Aker og Bærum.

 

Tilbake til Akergårder

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider