Akergårder i Olsenslekten (Akergårder som har tilhørt eller vært drevet av slektninger og etterkommere av Iver Olsen)

1. Iver Olsen og hans fars- og brors slekt i Aker

Peder Iversen Aasbakken    -   Ole Iversen Kalverudeie + Anne Olsdatter Røste
+Ingeborg Hansdatter Feiring      |                                                   |
|                                       Iver Olsen + Karen Marie Biermann   Ole Olsen Turter + Sørine Olsdt. Schouw
Hans Pedersen Aas    Sandakerbakken/Ø.Grefsen/Midtodden m.fl.           Turter
+Marte Nilsdt. Frøen                  |                                |                                |                            |
Lille Frøen/Nordre Skøyen  Anne Karine Olsen    Iver Bredo Olsen    Halvor Ols. Turter  Laura Turter
|                                |             + Carl A. Arnesen    + Thora Lilloe          + Karine Kirkeby  +Emil Hansen
Petter N. Aas       Annette J. Aas    Disen             V. og Ø. Grefsen    Turter                    Strandholt
+Mathilde Huseby    + Marcus Huseby  |                                    |      |               
Nordre Skøyen        Nordre Huseby  Iver B.K.Arnesen   Ole Andreas Lilloe-Olsen   Iver Bredo Olsen
                                    |         + Else/J.C. Apenæs de Beshe + Fanny R. Stalsberg  + Ragnhild Lütcherath
                             Eystein Huseby        Disen                        Vestre Grefsen       Østre Grefsen
                       
+ Ragnhild Huseby                                            |                                    |
                        Romsås                                                        Ole Petter Lilloe-Olsen    Iver Grefsen
                                                                                               +Irene Stub                    |
                                                                                               Vestre Grefsen            Østre Grefsen

2. Iver Olsens morsslekt i Aker

Anne Olsdatter Røste                   - Sidsel Olsdatter Røste                - Kari Olsdatter Røste
+ Ole Iversen Kalverudeie            +Engebret Jonsen Udal                + Amund Christoffersen Alsetengen
|                        |                        |                                    |                                                    |
Iver Olsen  Ole Olsen Turter     Berte E.dt. Udal                Eline E.dt. Udal                    Ole Amundsen
(Se over-------------------)     + Haldor Pedersen Kirkeby  + Nils Hansen Sitpaa            + Johanna Kjelin
                                             Kirkeby                                Sitpaa                   Bjølsen/Nedre Grefsen
                                   |                                |                |                    |          |                             |
       
Emil P.H. Kirkeby    Herman H. Kirkeby    Elise Sitpaa  Klara Sitpaa   Sofie Sitpaa Petter A. Morell
    + Kristine N. Turter      + Jonette Andersdt.  +Anton Vestby  + Hans.Næss  +Olaf Næss + Hanna Astrup
     Kirkeby                    Kallerud                    Neseie            Nes                Vaggestein    Nedre Grefsen
        |                                                                                                                    |
Bernhard Nikolai Kirkeby                                                                                    Ragnvald Næss
+ Ingeborg J. Hagen                                                                                            + Marie Gulbrandsen
Kirkeby                                                                                                             Vaggestein

 

3. Iver Olsens hustrus slekt i Aker

                                                                Johan Fredrik Biermann
                                                                 + Dorte/ Anne Hansdatter
                                        Gjetemyren/Voldsløkken/Taasengården/Dannevig m.fl.
                                |                                                |                                                    |
Carl Henrich Biermann                            Evald Elliot Biermann                Karen Marie Biermann
Ungkar                                   + Anne Cathrine Margrethe Henrichsen       + Iver Olsen
Dannevig                          Gjetemyren/Lille Ullevål/Øvre Vøyen        (Se over------------)
                                            |
                                           
Anna Cathrine Biermann
                                            + Severin Jacobsen
                                            Sandakerbakken

Tilbake til Akergårder

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider