Grosserer i Stavanger Sivert Gundersen og Agathe Marie Ruuds etterslekt

1. Sivert Gundersen og Agathe Marie Ruud
Sivert Gundersen, født i Sokndal i 1806. Sjømann, kjøpmann og grosserer boende i Østervågen i Stavanger. Gift med Agathe Marie Ruud, født i Bergen 1811. Deres barn: Gustav,  Svend Rudolf, Beate Marie og Olava Andrea

1.1 Gustav Gundersen

1.2 Svend Rudolf Gundersen gift med Elise Margrethe Cammermeyer Welhaven
Svend Rudolf Gundersen, født i Stavanger 1844. Cand. Theol. Gift i Stavanger i 1871 med Elise Margrethe Cammermeyer Welhaven, født 17.desember 1850 i Tromsø. Professor i teologi i Minneapolis fra 1874 - 1884 (Tok der navnet Gunnerson), senere forskjellige presteembeder i Norge og prost i Bamble prosti. Deres 11 barn: Sjur Welhaven, Finn Gunnerson, Alf Gunnerson Welhaven, Aagot Gunnerson Welhaven, Margit Gunnerson, Leif Gunnerson, Finn Gunnerson, Ragnhild Gunnerson Welhaven, Margit Gunnerson Welhaven, Roar Gunnerson Welhaven og Trygve Gunnerson Welhaven

1.2.1 Sjur Welhaven gift med Katinka Smith Pettersen
Sjur Welhaven, født i Kristiania 28.oktober 1872. Gift med Katinka Smith Pettersen f. 5.juni 1875. To døtre: Else Margrethe Cammermeyer Welhaven og Inger Cathrine von Rosenberg Welhaven

1.2.1.1 Else Margrethe Cammermeyer Welhaven gift med Ragnvald Tørmer

1.2.1.2 Inger Cathrine von Rosenberg Welhaven gift med Hakon Schjoldager
Inger Cathrine von Rosenberg Welhaven født 2.mai 1903 død 9.november 1993, gift med Hakon Scholdager. Deres to barn: Harald Schjoldager og Helle Schjoldager

1.2.1.2.1 Harald Schjoldager gift med Sigrid Astrup
Harald Schjoldager. Gift med Sigrid Astrup. Deres tre barn: Inger Margrethe Schjoldager, Niels Fredrik Schjoldager og Peder Hakon Schjoldager

1.2.1.2.1.1 Inger Margrethe Schjoldager gift med Øistein Wiik
Inger Margrethe Schjoldager. Skuespillerinne. Gift med Øistein Wiik, sanger og skuespiller. Deres tre barn: Nicolai Astrup Wiik, Theodor Astrup Wiik og Elisabeth Astrup Wiik

1.2.1.2.1.1.1 Nicolai Astrup Wiik

1.2.1.2.1.1.2 Theodor Astrup Wiik

1.2.1.2.1.1.3 Elisabeth Astrup Wiik

1.2.1.2.1.2 Niels Fredrik Schjoldager gift med Lise Rønning
Niels Fredrik Schjoldager. Gift med Lise Rønning

1.2.1.2.1.3 Peder Hakon Schjoldager gift med Inger
Peder Hakon Schjoldager. Gift med Inger

1.2.1.2.2 Helle Cathrine Schjoldager gift med Peter Bilton
Helle Cathrine Schjoldager. Født 11.august 1935. Gift med Peter Bilton. Deres to barn: Poul Edward Bilton og Kaia Bilton

1.2.1.2.2.1 Poul Edward Bilton gift med Carmen Hernandes Fajardo
Poul Edward Bilton, født 8.november 1961. Gift med Carmen Hernandes Fajardo

1.2.1.2.2.2 Kaia Bilton gift med Francois Lahaut
Kaia Bilton, født 27.august 1965. Gift mede Francois Lahaut

1.2.2 Finn Gunnerson
Finn Gunnerson, født i Minneapolis 12.mars 1875. Død i Rochester 1.september samme år.

1.2.3 Alf Gunnerson Welhaven
Alf Gunnerson Welhaven, født i Minneapolis 18.? 1876.

1.2.4. Aagot Gunnerson Welhaven og Gerhard von der Lippe
Aagot Gunnerson Welhaven, født i Minneapolis 9.november 1877. Gift med Gerhard von der Lippe. Deres fire barn: Jacob von der Lippe, Ruth von der Lippe, Gerhard von der Lippe og Sven von der Lippe

1.2.4.1 Jacob von der Lippe og Ruth Ellefsen
Jacob von der Lippe, født 21. mars 1903 død 17.november 1994. Cand. jur., overrettssakfører. Gift med Ruth Ellefsen født 29.november 1907 i Tønsberg, død 24.mai 1986. Lærer. Deres to barn: Gerhard von der Lippe, Signe von der Lippe.

1.2.4.1.1 Gerhard von der Lippe og Inger Marie Steine
Gerhard von der Lippe,
født 20.oktober 1939 død 19.oktober 1998.Dr. med., adm. overlege. Gift med Inger Marie Steine Dr. philos., museumsstyrer. Født 12. mars 1941 på Voss. Deres barn:
Jacob von der Lippe, Ingrid von der Lippe og Marie von der Lippe.

1.2.4.1.1.1 Jacob von der Lippe og Juli Christoff
Jacob von der Lippe. Født 6. juli 1965 på Voss. Sivilingeniør, gift med Juli Christoff. Cand. mag. født 18. september 1968 i Colorado, USA. Deres to barn: Sixten Gerhard von der Lippe og Isabel von der Lippe

1.2.4.1.1.1.1 Sixten Gerhard von der Lippe
Sixten Gerhard von der Lippe. Født 10. mars 1998 i Oslo

1.2.4.1.1.1.2 Isabel von der Lippe
Isabel von der Lippe. Født 4. mars 2001 i Oslo

1.2.4.1.1.2 Ingrid von der Lippe og Hans Jørgen Timm Guthe
Ingrid von der Lippe. Født 19. februar 1968 på Voss. Cand. mag. gift med Hans Jørgen Timm Guthe. Lege, født 8. desember 1969 i Glasgow. Deres to barn: Charlotte von der Lippe Guthe og Elly von der Lippe Guthe.

1.2.4.1.1.2.1 Charlotte von der Lippe Guthe
Charlotte von der Lippe Guthe. Født 21. juni 1997 i Bergen

1.2.4.1.1.2.2 Elly von der Lippe Guthe
Elly von der Lippe Guthe. Født 17. desember 2000 i Haugesund

1.2.4.1.1.3 Marie von der Lippe og Sigve Sjursæther
Marie von der Lippe. Født 20. november 1971 i Bergen. Cand.philol., høyskolelektor, samboer med Sigve Sjursæther Avdelingsleder. Født 2. april 1970 i Bergen. Deres barn: Mathias von der Lippe Sjursæther.

1.2.4.1.1.3.1 Mathias von der Lippe Sjursæther
Mathias von der Lippe Sjursæther. Født 12. mars 1996 i Bergen

1.2.4.1.2 Signe von der Lippe og Tom Jørgen Gythfeldt
Signe von der Lippe.
Født 22. april 1951 i Kristiansand S. Cand.philol., forlagsredaktør gift med Tom Jørgen Gythfeldt Overlege i psykiatri. Født 5. februar 1949 i Oslo. Deres barn: Kristian Jørgen von der Lippe Gythfeldt og Hedda Elisabeth von der Lippe Gythfeldt.

1.2.4.1.2.1 Kristian Jørgen von der Lippe Gythfeldt
Kristian Jørgen von der Lippe Gythfeldt Født 26. juni 1978 i Lørenskog

1.2.4.1.2.2 Hedda Elisabeth von der Lippe Gythfeldt
Hedda Elisabeth von der Lippe Gythfeldt. Født 22. februar 1982 i Drammen

1.2.4.2 Sven Rudolf von der Lippe og Marie Louise Brandtzæg
Sven Rudolf von der Lippe, født 12.mars 1907 død 7.september 1972, lege. Gift med Marie Louise Brandtzæg, født 27.oktober 1908 i Ålesund død 1.desember 1999 i Kristiansand S. Lege. Deres tre døtre: Wenche Elise von der Lippe, Gerd von der Lippe og Berit von der Lippe.

1.2.4.2.1 Wenche Elise von der Lippe
Wenche Elise von der Lippe. Driftsoperatør. Født 23. mai 1941 i Kristiansand S

1.2.4.2.2 Gerd von der Lippe og Stein Winther
Gerd von der Lippe.
Født 16. november 1942 i Kristiansand S. Førsteamanuensis med dosentkompetanse. Gift med Stein Winther. Freelance redaktør, oversetter. Født 27. november 1943. Skilt. Deres sønn: Sven Winther von der Lippe

1.2.4.2.2.1 Sven Winther von der Lippe
Sven Winther von der Lippe. Født 3. april 1979 i Oslo

1.2.4.2.3 Berit von der Lippe
 
Berit von der Lippe. Førsteamanuensis. Født 4. september 1944 i Kristiansand S

1.2.4.3 Ruth von der Lippe gift med Fritz von Goumoëns
Ruth von der Lippe. Gift med baron Fritz von Goumoën i Sveits. Tre barn: Eduard von Goumoën, Ingri von Goumoën og Catherine von Goumoën

1.2.4.3.1 Eduard von Goumoëns gift med Maria Alder
Baron Eduard von Goumoën, født 27.mai 1936. Lege - indremedisiner. Gift med Maria Alder, født 15.januar 1945. Sykepleierske. Deres fire barn: Annette von Goumoëns, Christoph von Goumoëns, Raymond von Goumoëns og Therese von Goumoëns

1.2.4.3.1.1 Christoph von Goumoëns
Christoph von Goumoëns, født 15.april 1969

1.2.4.3.1.2 Annette von Goumoëns
Annette von Goumoëns. Født 30. mars 1971. Regisør, koreograf og musiker i Liverpool

1.2.4.3.1.3 Raymond von Goumoëns
Raymond von Goumoëns, født 25.september 1972

1.2.4.3.1.4 Therese von Goumoëns
Therese von Goumoëns, født 18.september 1978

1.2.4.3.2 Ingri von Goumoens gift med Fritz Minder
Ingri von Goumoëns, født 23.juni 1939. Lege - psykiater. Gift med Lege - Cardiolog Fritz Minder. Deres tre barn: Daniel Frédéric Minder, Mathias Dominik Minder og Maja Elisabeth Minder

1.2.4.3.2.1 Daniel Frédéric Minder
Daniel Frédéric Minder, født 29.desember 1969. Arkitekt

1.2.4.3.2.2 Mathias Dominik Minder
Mathias Minder, født 16.september 1971. Piano og orgelbygger.

1.2.4.3.2.3 Maja Elisabeth Minder
Maja Elisabeth Minder, født 29.juli 1973. Lærer, sosialarbeider

1.2.4.3.3 Catherine von Goumoëns gift med Hansjörg Pfister
Catherine von Goumoens, født 5.februar 1947. Fysio- og psykoterapeut. Gift med lege Hansjörg Pfister Lege. Født 30. oktober 1946. Skilt. Deres tre barn: Karen Pfister, Jan Pfister og Laila Pfister

1.2.4.3.3.1 Karen Pfister
Karen Pfister, født 30.august 1971. Filolog i Lausanne

1.2.4.3.3.2 Jan Pfister
Jan Pfister, født 9.mars 1974. Jazzmusiker.

1.2.4.3.3.3 Leila Pfister
Leila Pfister, født 5.desember 1977. Musikkutdannet.

1.2.4.4 Gerhard von der Lippe og Aslaug Aanensen
Gerhard von der Lippe. Født 23. mars 1917 i Tromsø. Sivilingeniør. Gift med Aslaug Aanensen. Født 8. februar 1919. Tre barn: Hans von der Lippe, Ågot von der Lippe og Lyder von der Lippe

1.2.4.4.1 Hans von der Lippe og Inger Astad
Hans von der Lippe. Sivilingeniør.
Født 18. oktober 1950 i Stavanger. Gift med Inger Astad Lærer. Født 31. juli 1951. Tre barn: Kristin von der Lippe, Gjert von der Lippe og Andreas von der Lippe

1.2.4.4.1.1 Kristin von der Lippe
Kristin von der Lippe. Født 29. januar 1975

1.2.4.4.1.2 Gjert von der Lippe
Gjert von der Lippe. Født 13. august 1977.

1.2.4.4.1.3 Andreas von der Lippe
Andreas von der Lippe. Født 3. mai 1983

1.2.4.4.2 Ågot von der Lippe
Ågot von der Lippe. Førskolelærer. Født 4. september 1953 i Stavanger

1.2.4.4.3 Lyder von der Lippe og Bjørg Svendsen
Lyder von der Lippe. Siviløkonom. Født 24. august 1957 i Stavanger. Gift med Bjørg Svendsen Født 16. juni 1963. Deres to barn: Fredrik von der Lippe og Anniken von der Lippe

1.2.4.4.3.1 Fredrik von der Lippe
Fredrik von der Lippe. Født 30. juli 1992 i Singapore

1.2.4.4.3.2 Anniken von der Lippe
Anniken von der Lippe. Født 28. desember 1993 i Singapore

1.2.5 Margit Gunnerson
Margit Gunnerson, født i Minneapolis 2.oktober 1879. Død 25.juli 1880 samme sted.

1.2.6 Leif Gunnerson
Leif Gunnerson, født i Minneapolis 25.oktober 1880. Død 26.juli 1881 samme sted.

1.2.7 Finn Gunnerson
Finn Gunnerson, født i Minneapolis 18. oktober 1882. Død 13.mai 1887 i Grimstad.

1.2.8 Ragnhild Gunnerson Welhaven gift med Alf Røed
Ragnhild Gunnerson Welhaven, født 22.august 1884 i Kristiania. Gift i Halden med Alf Røed, født 9. september 1880 i Tjøme. Skipsmegler . Tre barn: Lasarus Røed , Else Margrethe Cammermeyer Røed og Olaus Røed

1.2.8.1 Lasarus Røed
Lasarus Røed. To barn: Ole Røed og Ragnhild Røed

1.2.8.2 Else Margrethe Cammermeyer Røed gift med Torolv Kandahl
Else Margrethe Cammermeyer Røed. Født 30. juni 1907. Gift med Cand.jur. Torolv Kandahl, født 17.august 1899 i Farsund. Stortingsmann (H) Buskerud, sjefredaktør i Drammens Tidende og senere i Aftenposten. Barnløse

1.2.8.3 Olaus Johannes Røed
Olaus Johannes Røed. Født 19. oktober 1910

1.2.9 Margit Gunnerson Welhaven gift med 1. Thorleif Steen, 2. Lauritz Stub
Margit Gunnerson Welhaven, født 23.mars 1887 i Grimstad. Gift 1906 med Thorleif Steen, født i Kristiania 1884. Skilt. Gift 1913 i Argentina med Lauritz Stub, født i Kragerø 1886. Grosserer og senere konsul. Tre barn:
Yngvar Steen, Johan Christian Koren Stub og Irene Stub

1.2.9.1 Yngvar Steen (Ingvar Lorenzo Stub) gift med Juana Olaviaga
Yngvar Steen, født i Kristiania 8.januar 1907. Tok navnet Ingvar Lorenzo Stub etter å ha blitt adoptert av stefaren Lauritz Stub. Gift i Argentina med Juana Olaviaga. Tre døtre: Maria Elena Stub, Irene Christina Stub og Margarita Teresa Stub

1.2.9.1.1 Maria Elena Stub gift med Abel Eloi Sordoni
Maria Elena Stub, f. i Areqiuto i Argentina 11.juni 1937. Gift med Abel Eloi Sordoni f. 26.januar 1933. To barn: Sandra og Horacio

1.2.9.1.1.1 Sandra Sordoni gift med Alberto Martinez
Sandra, f. i Arequito i Argentina 6.september 1960. Gift med Alberto Martinez f. 3.august 1960. To barn: Laureano og Laura

1.2.9.1.1.1.1 Laureano Martinez
Laureano Martinez, f. i Arequito i Argentina 29.september 1982

1.2.9.1.1.1.2 Laura Martinez
Laura Martinez, f. i Arequito i Argentina 1.november 1984

1.2.9.1.1.2 Horacio Sordoni gift med Silvia Paz
Horacio Sordoni, f. 26.mars 1961 i Arequito i Argentina . Gift med Silvia Paz f. 1.oktober 1962. To barn: Fabricio og Augusto

1.2.9.1.1.2.1 Fabricio Sordoni
Fabricio Sordoni, f. 31.mars 1988 i Arequito i Argentina

1.2.9.1.1.2.2 Augusto Sordoni
Augusto Sordoni, f. 13.juni 1994 i Arequito i Argentina

1.2.9.1.2 Irene Christina Stub gift med Benigno Alvarez
Irene Christina Stub, født i Arequito i Argentina 8.mai 1940 gift med Benigno Alvarez f. 24.april 1934. To barn: Jorge og Susana

1.2.9.1.2.1 Jorge Alvarez gift med Patricia Beltone
Jorge Alvares, født 15.august 1958 i Arequito i Argentina. Gift med Patricia Beltone f. 1960. Skilt. Tre barn: Emanuel, Maria Eugenia og Pablo

1.2.9.1.2.1.1 Emanuel Alvarez
Emanuel Alvarez, f. i Arequito i Argentina 11.april 1982

1.2.9.1.2.1.2 Maria Eugenia Alvarez
Maria Eugenia Alvarez, f. 10.august 1983 i Arequito i Argentina

1.2.9.1.2.1.3 Pablo Alvarez
Pablo Alvarez, f. 5.september 1988 i Arequito i Argentina

1.2.9.1.2.2 Susana Alvares gift med Hizinio Dichiara
Susana Alvarez, født 18.september 1960 i Arequito i Argentina. Et barn: Luciano

1.2.9.1.2.2.1 Luciano Dichiara
Luciano Dichiara, f. 1.august 1981 i Arequito i Argentina

1.2.9.1.3 Margarita Teresa Stub gift med Fernando Pedrido
Margarita Teresa Stub,
født i Arequito i Argentina 12.august 1948. Lærer i engelsk i Arequito, Santa Fe. Gift med Fernando Pedrido f. 12.august 1944. Tre barn: Maria Fernanda, Maria Alejandra og Maria Ines

1.2.9.1.3.1 Maria Fernanda Pedrido
Maria Fernanda Pedrido, født i Arequito i Argentina13.desember 1972

1.2.9.1.3.2 Maria Alejandra Pedrido gift med Damian Piatti
Maria Alejandra Pedrido, f. i Arequito i Argentina 2.mai 1975.Gift med Damian Piatti f. 9.februar 1972. Et barn: Tomas

1.2.9.1.3.2.1 Tomas Piatti
Tomas Piatti, f. i Arequito i Argentina 16.mai 1999

1.2.9.1.3.3 Maria Ines Pedrido
Maria Ines Pedrido, f. i Arequito i Argentina 1.februar 1980

1.2.9.2 Johan Christian Koren Stub og Fredrikke Koppang
Johan Christian Koren Stub, født i El Chaco i Argentina 24.desember 1914. Siviløkonom og Salgsdirektør i AS Follum fabrikker, Hønefoss. Gift 1942 med Fredrikke Koppang. Deres tre sønner: Jan Lauritz Stub, Sverre Stub og Arild Stub

1.2.9.2.1 Jan Lauritz Stub gift med Hanne Holst
Jan Lauritz Stub, født 18.mai 1943. Revisor og daglig leder i Stub & Co på Hønefoss. Gift med Hanne Holst. En sønn: Jan Preben Stub

1.2.9.2.1.1 Jan Preben Stub
Jan Preben Stub, født 3.mars 1977. Student BI

1.2.9.2.2 Sverre Stub og Anne Marie Aalgaard
Sverre Stub, født 1946. Siviløkonom, diplomat og ambassadør. Spesialrådgiver i Sikkerhetsavdelingen i Utenriksdepartementet. Gift med Anne Marie Aalgaard. To sønner: Johan Fredrik Aalgaard Stub og Hans Petter Aalgaard Stub

1.2.9.2.2.1 Johan Fredrik Stub og Inger Nesthus
Johan Fredrik Stub, gift med Inger Nesthus fra Voss. Deres tre barn: Caroline Albertine Stub, Oskar Kornelius Stub og Pernille Fredrikke Stub.

1.2.9.2.2.1.1 Caroline Albertine Stub

1.2.9.2.2.1.2 Oskar Kornelius Stub

1.2.9.2.2.1.3 Pernille Fredrikke Stub
Pernille Fredrikke Stub, født 7.februar 2010

1.2.9.2.2.2 Hans Petter Stub
Hans Petter Stub, født

1.2.9.2.3 Arild Stub
Arild Stub, født 1951.
Avdelingssjef i  Hjemmets bokklubb.

1.2.9.3 Irene Stub gift med 1.Knut Holm, 2.Ole Petter Lilloe-Olsen
Irene Stub, født i Kristiania 6.november 1923. Handelsskole. Gift 1948 med buntmaker og handelsmann Knut Holm. Skilt. Gift 16.mars 1957 med sivilingeniør Ole Petter Lilloe-Olsen. Direktør i Kværner, eier av gården Vestre Grefsen i Vestre Aker. To sønner: Ole Andreas Lilloe-Olsen og Thomas Lilloe-Olsen

1.2.9.3.1 Ole Andreas Lilloe-Olsen og Kjersti Aas
Ole Andreas Lilloe-Olsen, født i Oslo 5.oktober 1957. Landbruks- og ressursøkonom, ansatt i Norges Bondelag. Gift 5.mai 1984 med Kjersti Aas, født 5.august 1960. Rådgiver i Konfliktrådet. Fire barn: Marius Aas Lilloe-Olsen (a), Marte Aas Lilloe-Olsen, Ole Petter Lilloe-Olsen og Fanny Marie Lilloe-Olsen

1.2.9.3.1.1a Marius Aas Lilloe-Olsen
Marius Aas Lilloe-Olsen, født i Bærum 18.juli 1980.

1.2.9.3.1.1 Marte Aas Lilloe-Olsen
Marte Aas Lilloe-Olsen, født i Bærum 27.desember 1984.

1.2.9.3.1.2 Ole Petter Lilloe-Olsen
Ole Petter Lilloe-Olsen, født i Bærum 24.september 1986

1.2.9.3.1.3 Fanny Marie Lilloe-Olsen
Fanny Marie Lilloe-Olsen, født i Bærum 10.september 1989

1.2.9.3.2 Thomas Lilloe-Olsen og 1.Vibeke Laulund, 2. Nina Helene Oset
Thomas Lilloe-Olsen, født 12.januar 1959. Master of Business Administration. Ansatt i YS. Gift med Vibeke Laulund, født 17.mai 1959. Flyvertinne i SAS. Skilt. Gift annen gang med Nina Helene Oset fra Oset i Maridalen. Tre barn med Vibeke Laulund: Christoffer Lilloe, Madeleine Lilloe og Jonathan Lilloe.

1.2.9.3.2.1 Christoffer Lilloe
Christoffer Lilloe, født 19.november 1987

1.2.9.3.2.2 Madeleine Lilloe
Madeleine Lilloe, født 20.juli 1990

1.2.9.3.2.3 Jonathan Lilloe
Jonathan Lilloe, født 28.april 1995

1.2.10 Roar Gunnerson Welhaven og (1) Betsy Mauseth og (2) Tyyne Maria Mantere
Roar Gunnerson Welhaven, født i Grimstad 9.desember 1888. Gift (1) med Betsy Mauseth. Skilt. Deres barn: Arne Rudolf Welhaven. Gift (2) med Tyyne Maria Mantere. Født 24. november 1892 i Finland

1.2.10.1 Arne Rudolf Welhaven
Arne Rudolf Welhaven. Født 11. juli 1909 i Canada

1.2.11 Trygve Gunnerson Welhaven gift med Esther Endresen
Trygve Gunnerson Welhaven, født i Grimstad 4.februar i 1892. Gift med Esther Endresen. Tok navnet Velgaard. En sønn: Roar Velgaard

1.2.11.1 Roar Velgaard gift med Margit Elisabeth Nilsen
Roar Velgaard,  Født 5. august 1925. Gift med Margit Elisabeth Nilsen. Tre barn: Pål Velgaard, Elisabeth Velgaard og Truls Velgaard

1.2.11.1.1 Pål Velgaard gift med N. Sandengen
Pål Velgaard gift med N. Sandengen, skilt. Tre barn: Hege Velgaard, Katrine Velgaard og Anette Sandengen Velgaard

1.2.11.1.1.1 Hege Velgaard gift med Sturla Magnus
Hege Velgaard gift med Sturla Magnus. To barn: Synne Magnus, Thilde Magnus

1.2.11.1.1.1.1 Synne Magnus
Synne Magnus

1.2.11.1.1.1.2 Thilde Magnus
Thilde Magnus
født 2.februar 2004

1.2.11.1.1.2 Katrine Velgaard samboer med Tom Louis Hansen
Katrine Velgaard, samboer med Tom Louis Hansen f. 1971 død i dykkerulykke 20 feb 2007. to barn: Noelia Elisabet Rivero Velgaard og Mattias Velgaard Hansen

1.2.11.1.1.2.1 Noelia Elisabet Rivero Velgaard
Noelia Elisabet Rivero Velgaard

1.1.11.1.1.2.2 Mattias Velgaard Hansen
Mattias Velgaard Hansen født 23 oktober 2005

1.2.11.1.1.3 Anette Sandengen Velgaard

1.2.11.1.2  Elisabeth Velgaard gift med Øivind Nilsen
Elisabeth Velgaard, gift med Øivind Nilsen. To barn: Cecilie Velgaard Nilsen og Magnus Velgaard Nilsen

1.2.11.1.2.1 Cecilie Velgaard Nilsen
Cecilie Velgaard Nilsen

1.2.11.1.2.2 Magnus Velgaard Nilsen
Magnus Velgaard Nilsen

1.2.11.1.3 Truls Velgaard gift med Vigdis Renate
Truls Velgaard gift med Vigdis Renate. Tre barn: Andreas Velgaard, Kristina Velgaard og Erlend Velgaard

1.2.11.1.3.1 Andreas Velgaard
Andreas Velgaard

1.2.11.1.3.2 Kristina Velgaard
Kristina Velgaard

1.2.11.1.3.3 Erlend Velgaard
Erlend Velgaard

 

1.3 Beate Marie Gundersen
Beate Marie Gundersen, født i Stavanger 1844

1.4 Olava Andrea Gundersen
Olava Andrea Gundersen,
født i Stavanger 1849

 

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: ololsen@alfanett.no

Over til Stub Lilloe-Olsens slektskrønike

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider

Til familien Aas Lilloe-Olsens hjemmesider

Til NAMIKOs hovedsider