Rapp, eid av Norsk Trekkhunklubb

Fotografert av Frode Gether-Rønning på Kikut 1972

 

 

 

Thomas Lilloe-Olsen med Sultan på Grefsensetra 1972