Grefsen-grenen av Lilloe-slekten 
Etterkommere etter Ole Petter Lilloe og Randine Elisabeth Holmsen: 

OPL.gif (31895 byte)1.Ole Petter Lilloe og Randi Elisabeth Holmsen
Ole Petter Lilloe født 16.desember 1804 på Lille Oe i Vestre Aker. 8. barn og sønn av Ole Olsen Lilloe og Inger Maria Bruun. Gårdbruker Vestre Grefsen i Aker. Gift 1845 med Randi Elisabeth Holmsen født i Kristiania 22.april 1816. Datter av garver Holm Holmsen og Anna Blom. Deres datter: Thora Lilloe.

 

 

 

IBO.gif (34405 byte)TLO.gif (44067 byte)1.1. Thora Lilloe gift med Iver Bredo Olsen
Thora Lilloe født 29.september 1846 på Vestre Grefsen i Vestre Aker. Gift med Iver Bredo Olsen, født 30.november 1844 på Sandakerbakken i Vestre Aker. Gårdbruker Østre og Vestre Grefsen.

Deres tre sønner: Thorleif Lilloe-Olsen, Ole Andreas Lilloe-Olsen og Iver Bredo Lilloe-Olsen.

 

 

1.1.1 Thorleif Lilloe-Olsen
Thorleif Lilloe-Olsen født 1881 på Østre Grefsen i Vestre Aker. Døde av tuberkulose som student 1905.

 

FSLO.gif (13171 byte)OALOsr.gif (25487 byte)1.1.2 Ole Andreas Lilloe-Olsen gift med Fanny Rebekka Stalsberg
Ole Andreas Lilloe-Olsen født 28.april 1883 på Østre Grefsen i Vestre Aker. Gårdbruker Vestre Grefsen. Gift 16.mars 1910 med Fanny Rebekka Stalsberg, født på Brekke i Maridalen 25.desember 1887. Deres fire barn: Aslaug Thora Stalsberg Lilloe-Olsen, Fanny Lilloe-Olsen, Ole Petter Lilloe-Olsen og Tore Fredrik Stalsberg Lilloe-Olsen.

1.1.2.1 Aslaug Thora Stalsberg Lilloe-Olsen gift med Harald Horn
Aslaug Thora Stalsberg Lilloe-Olsen født 2.februar 1911. Gift 17.mai 1944 med Grosserer og handelsmann Harald Horn, født 25.oktober 1909. Eier av gården Grøstad i Undrumsdal. Deres to sønner: Anders Horn og Hans Petter Horn.

1.1.2.1.1 Anders Horn gift med Liv 
Anders Horn, født på Grefsen 21.juli 1945 

1.1.2.1.1.1  Kristine Horn

1.1.2.1.1.2 Elin Horn

1.1.2.1.2 Hans Petter Horn gift med Målfrid
Hans Petter Horn, født 25.juli 1947

1.1.2.1.2.1  Martin Horn

1.1.2.1.2.2 Erik Horn

1.1.2.2 Fanny Lilloe-Olsen gift med 1. Børre Mørk, 2. Nils Natvig
Fanny Lilloe-Olsen, født 10.april 1917. Kunstner og lærer på Statens kunst og håndverksskole. Barnløs.

1.1.2.3 Ole Petter Lilloe-Olsen gift med 1. Liv Haavaldsen, 2. Irene Stub
Ole Petter Lilloe Lilloe-Olsen, født 17.april 1919. Sivilingeniør og direktør i Kværner Varme AS. Eier av Vesle Grefsen. Gift 1. gang 4.desember 1948 med Liv Haavaldsen. Gift 2. gang 16.mars 1957 med Irene Stub. Deres to sønner: Ole Andreas Lilloe-Olsen og Thomas Lilloe-Olsen.

1.1.2.3.1 Ole Andreas Lilloe-Olsen gift med Kjersti Aas
Ole Andreas Lilloe-Olsen, født 5.oktober 1957. Landbruks- og ressursøkonom i Norges Bondelag. Gift 5.mai 1984 med Kjersti Aas. Rådgiver i Konfliktrådet. Deres barn: Marius Aas Lilloe-Olsen, Marte Aas Lilloe-Olsen, Ole Petter Lilloe-Olsen og Fanny Marie Lilloe-Olsen.

1.1.2.3.1.1 Marius Aas Lilloe-Olsen samboer med Elin Maria Wall
Marius Aas Lilloe-Olsen, født 18.juli 1980, samboer med Elin Maria Wall, født 18.januar 1981 i Katrineholm. En sønn: Ole Noah Aas Lilloe-Wall.

1.1.2.3.1.1.1 Ole Noah Aas Lilloe-Wall
Ole Noah Aas Lilloe-Wall, født 3.desember 2008 i Oslo.

1.1.2.3.1.2 Marte Aas Lilloe-Olsen
Marte Aas Lilloe-Olsen, født 27.desember 1984

1.1.2.3.1.3 Ole Petter Lilloe-Olsen samboer med Isabel Desireé Skog
Ole Petter Lilloe-Olsen, født 24.september 1986. Samboer med Isabel Desireé Skog. En datter: Emelie Aurora Lilloe-Skog

1.1.2.3.1.3.1 Emely Aurora Lilloe-Skog
Emely Aurora Lilloe-Skog, født 5.oktober 2009 i Tromsø.

1.1.2.3.1.4 Fanny Marie Lilloe-Olsen
Fanny Marie Lilloe-Olsen, født 10.september 1989

1.1.2.3.2 Thomas Lilloe-Olsen gift 1. Vibeke Laulund, 2. Nina Helene Oset
Thomas Lilloe-Olsen, født 12.januar 1959. Tok slektsnavnet Lilloe. Siviløkonom i YS. Gift først med Vibeke Laulund flyvertinne i SAS. Gift andre gang med Nina Helene Oset fra Søndre Oset i Maridalen. Barn med Vibeke Laulund: Christoffer Lilloe, Madeleine Lilloe og Jonathan Lilloe.

1.1.2.3.2.1 Christoffer Lilloe
Christoffer Lilloe, født 19.november 1987

1.1.2.3.2.2 Madeleine Lilloe
Madeleine Lilloe, født 20.juli 1990

1.1.2.3.2.3 Jonathan Lilloe
Jonathan Lilloe, født 28.april 1995

1.1.2.4 Tore Fredrik Stalsberg Lilloe-Olsen gift med Gerd Skaarer
Tore Fredrik Stalsberg Lilloe-Olsen, født 30.september 1922. Jurist og direktør i Husbanken. Gift med Gerd Skaarer. Deres barn: Ola Lilloe-Olsen og Tore Lilloe-Olsen.

1.1.2.4.1 Ola Lilloe-Olsen gift med Gerd Nesje
Ola Lilloe-Olsen. Sivilingeniør og båtkonstruktør i Hyen. Gift med Gerd Nesje. Deres barn: Stine Lilloe-Olsen, Ola Aleksander Lilloe-Olsen.

1.1.2.4.1.1 Stine Lilloe-Olsen

1.1.2.4.1.2 Ola Aleksander Lilloe-Olsen

1.1.2.4.2 Tore Lilloe-Olsen gift med Greta
Tore Lilloe-Olsen, født 3.april 1956. Geolog i Norsk Hydro. Gift med Greta. Deres barn: Espen Lilloe-Olsen, Per Lilloe-Olsen og Einar Lilloe-Olsen.

1.1.2.4.2.1 Espen Lilloe-Olsen
Espen Lilloe-Olsen, født 10.desember 1983

1.1.2.4.2.2 Per Lilloe-Olsen
Per Lilloe-Olsen, født 29.juni 1986

1.1.2.4.2.3 Einar Lilloe-Olsen

1.1.3 Iver Bredo Lilloe-Olsen gift med Ragnhild Lütcherath
Iver Bredo Lilloe-Olsen, født 6.juli 1885. Tok navnet Bredo-Olsen. Handelsgartner Øvre Grefsen. Gift 21.november 1914 med Ragnhild Lütcherath, født 4.april 1894. Lærerinne. Deres barn: Thora Bredo-Olsen, Ragnhild Bredo-Olsen, Iver Bredo-Olsen og Carl Bredo-Olsen.

1.1.3.1 Thora Bredo-Olsen gift med Fridthjof Thorkildsen  
Thora
Bredo-Olsen, født1.november 1915, død 7.september 1998. Gift 6.juli 1940 med  Fridthjof Thorkildsen, født 14.mai 1914 og død 27. juli 1991. Deres barn: Toril Thorkildsen og Odd Bredo Thorkildsen.

1.1.3.1.1 Torild Thorkildsen gift med Arne Lindeberg 
Torild Thorkildsen, født 13.september 1942, død 31.juli 2002. Gift med sivilarkitekt Arne Lindeberg, født 8.august 1933. Deres barn: Ole Tobias Lindeberg.

1.1.3.1.1.1 Ole Tobias Lindeberg gift med Elin Gjerseth
Ole Tobias Lindeberg, født 26.februar 1974. Gift 16. februar 2008 med Elin Gjerseth, født 1.august 1973. Hennes barn: Anders Gjerseth Osa, født 13.april 2001 og Jonas Gjerseth Osa, født 10.mars 2003. Deres barn: Liv Gjerseth Lindeberg, født 4.januar 2009.

1.5.3.1.1.1.1 Liv Gjerseth Lindeberg
Liv Gjerseth Lindeberg, født 4.januar 2009.

1.1.3.1.2 Odd Bredo Thorkildsen gift 1.gang med Grethe Berit Rusten, gift 2.gang med Loice Ayieko Ogweno
Odd BredoThorkildsen, født 20.september 1944.Gift 29.mai 1971 med Grethe Berit Rusten, født 17.september 1944. Skilt. Deres barn: Thorkild Bredo Thorkildsen og Thale Maria Thorkildsen. Gift 2.gang i Kenya med Loice Ayieko Ogweno.

1.1.3.1.2.1 Thorkild Bredo Thorkildsen gift med Sayuda Hussain
Thorkild Bredo Thorkildsen, født 13.desember 1973. Gift 29.april 2006 med Sayuda Hussain, født 12. juni 1977. Deres barn: Adam Bredo Thorkildsen

1.1.3.1.2.1.1 Adam Bredo Thorkildsen
Adam Bredo Thorkildsen,
født 22.juni 2007

1.1.3.1.2.2 Thale Maria Thorkildsen
Thale Maria Thorkildsen, født 26.mars 1978

1.1.3.2 Ragnhild Bredo-Olsen gift med Carl Fridhtjof Blunck
Ragnhild Bredo-Olsen, født 26.februar 1917. Sjefssekretær Nycomed. Gift 20.mai 1950 med Carl Frithjof Blunck, født 7.august 1914. Deres sønn: Øivind Blunck.

1.1.3.2.1 Øivind Blunck gift 1.gang Ruth Marit Jacobsen, gift 2.gang Guri Annika Schanke
Øivind Blunck, født 28.desember 1950. Skuespiller. Gift 28.desember 1980 med Ruth Marit Jacobsen. Gift 2.gang 31.desember 1991 med skuespiller Guri Annika Schanke, født 14.desember 1961. Barn: Christel Marie Blunck, Edvard Schanke Blunck og Ludvik Schanke Blunck.

1.1.3.2.1.1 Christel Marie Blunck
Christel Marie Blunck, født 6.august 1982

1.1.3.2.1.2 Edvard Schanke Blunck
Edvard Schanke Blunck, født 30.april 1992

1.1.3.2.1.3 Ludvik Schanke Blunck
Ludvig Schanke Blunck, født 14.august 1997

1.1.3.3 Iver Bredo-Olsen
Iver Bredo-Olsen, født 23.mai 1918, død 4. september 1978. Tok navnet Iver Bredo Grefsen. Disponent for Igref AS. Barnløs. 

1.1.3.4 Carl Bredo-Olsen gift med Lillann Holdrup
Carl Bredo-Olsen, født 23.november 1919, død 6. september 1992.. Innehaver av Radio og TV-forretning. Gift 6.januar 1951 med Lillan Holdrup, født 24.september 1927 i København. Deres barn: Carsten Iver Bredo-Olsen og Rigmor Bredo-Olsen.

1.1.3.4.1 Carsten Iver Bredo-Olsen gift med Lise Hagen
Carsten Iver Bredo-Olsen, født 1.juli 1951. Forretningsmann. Gift med Lise Hagen, født 29. januar 1951. Deres barn: Carl Marius Bredo-Olsen og Caroline Bredo-Olsen.

1.1.3.4.1.1 Carl Marius Bredo-Olsen gift med Kristin Ask
Carl Marius Bredo-Olsen, født 03.03.1973. Gift 20.september1997 med Kristin Ask, født 26. april 1974. Deres barn: Emilie Bredo-Olsen, Alexandra Bredo-Olsen.

1.1.3.4.1.1.1 Emilie Bredo-Olsen
Emilie Bredo-Olsen, født 18.mars 1998.

1.1.3.4.1.1.1 Alexandra Bredo-Olsen
Alexandra Bredo-Olsen, født 5.mai 2009.

1.1.3.4.1.2 Caroline Bredo-Olsen
Caroline Bredo-Olsen, født 16.oktober 1975. Gift 26.februar 2005 med Erik Martin fra Sverige, født 14. desember 1976. Tok navnet Caroline Bredo Martin. Deres barn: Nicoline Bredo Martin, Sofi Bredo Martin.

1.1.3.4.1.2.1 Nicoline Bredo Martin
Nicoline Martin, født 5.desember 2005

1.1.3.4.1.2.1 Sofi Bredo Martin
Sofi Bredo Martin, født 4.mars 2009

1.1.3.4.2 Rigmor Bredo-Olsen
Rigmor Bredo-Olsen, født 2.mars 1955 død 27.juli 2009. Hennes barn: Maria Bredo-Olsen.

1.1.3.4.2.1 Maria Bredo-Olsen
Maria Bredo-Olsen, født 6.november 1981. Samboer med Pål Andre Gundersen. Deres barn: Sara Gundersen, Andre Gundersen og Sander Gundersen.

1.1.3.4.2.1.1 Sara Gundersen
Sara Gundersen, født 7.januar 2003

1.1.3.4.2.1.2 Andre Gundersen
Andre Gundersen, født 15.februar 2005

1.1.3.4.2.1.3 Sander Gundersen
Sander Gundersen, født 29.januar 2010

 

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: lilloe-o@online.no

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider