Pressemelding fra Høge Nord Alliansen
Nairobi, 20 april 2000

CITES FLERTALL STØTTER EKSPORT AV VÅGEHVAL

Dagens avstemning i CITES viser at et knapt flertall støtter Norges ønske
om eksport av vågehvalprodukter. 

Norge la i dag fram et justert nedlistingsforslag som begrenser handel til
vågehval fanget i nasjonale soner og mellom land som har DNA
kontroll-systemer for å møte de bekymringene som har blitt utrykt. 53 land
stemte for, 52 mot, mens åtte land avstod. Men forslaget gikk ikke gjennom
da det kreves 2/3-flertall.

”Det ser ut som det er umulig å oppnå det nødvendige flertall i denne
forsamlingen. For verneblokken er intet forslag godt nok,” sier Bjørn-Hugo
Bendiksen, nestformann i Norges Småkvalfangerlag.

”Dagens flertall bør mobilisere det politiske mot som kreves for for å
skjære igjennom og starte eksport. Situasjonen er den samme som i 1992 da
Gro Harlem Brundtland skar igjennom og startet hvalfangsten på nytt. Det
er i tiden etter gjenoppstarten at vi har fått forståelse og støtte for
vår fangst. Jeg er overbevist om at den eneste måten å få aksept også for
eksport er nettopp å vise i praksis at våre kontrollsystemer fungerer,”
sier Bendiksen.

Også ved det forrige CITES-møtet i 1997 oppnådde Norge simpelt flertall.

Da det norske forslaget ble behandlet av en forberedende CITES-komite
forrige uke stemte 57 land mot, 52 for, og ni avstod.

I går ble Norge valgt som en av Europas tre representanter i ’Standing
Committee’, et arbeidsutvalg som har ansvaret mellom partskonferansene som
avholdes hvert annet eller tredje år.

”Dette er en fjær i hatten. Det er et tydelig uttrykk for den anseelse og
troverdighet Norge har i internasjonale fora som CITES,” sier Rune Frøvik,
daglig leder i Høge Nord Alliansen.

CITES-møtet avsluttes i dag.

For mer informasjon, kontakt Rune Frøvik:

Utalii Hotel, 00 254 2 802540 (1-2-3-4-5-6-7) 
Mobil, 915 55 702, fra og med 21 april klokken 1800