Om slektskap

Dette skal ikke være noen lang utredning om antall atomer i DNA molekyler og hvor mange gener vi har osv. Jeg vil  bare minne om at vi får alle våre arveegenskaper fra våre forfedre. Halvparten fra far og halvparten fra mor. Det samme gjør selvsagt våre søsken. Hvilke arveanlegg vi får fra hvem vet vi ikke. Identiske tvillinger får de samme egenskapene fra far og de samme fra mor. For oss andre er variasjonene betydelige. Men slektskapet mellom søsken er satt til 50%. Og så halveres det ettersom andre ledd kommer inn.

Dette gir følgende teoretiske slektskap:

100% Deg selv

50% Dine foreldre, søsken og barn

25% Dine besteforeldre, onkler og tanter, nieser og nevøer, halvsøsken

12,5% Dine fettere og kusiner, oldeforeldre, grandonkler og grandtanter ( søsken av besteforeldre), halvonkler og halvtanter

6,25% Tippoldeforeldre, filleonkler og filletanter ( foreldres søskenbarn), halvsøskenbarn, søskenbarnsbarn, foreldres grandonkler og grandtanter

3,12% Tipp-tippoldeforeldre, tremenninger, foreldres filleonkler og filletanter

Dette kan synes fjern, men fremdeles snakker vi mulighetene for å ha mange felles gener. Og i katolsk tid var for eksempel ekteskap mellom personer som nærere i slekt enn seks slektsledd forbudt. Noe som førte til betydelig utveksling mellom bygdene i Norge og for "storfolk" også mellom landene. Innbyggerne på Grønland måtte f. eks. søke om Pavens dispensasjon for denne regelen for å slippe de strabasiøse reisene til Island, Irland og Norge.

I tabellene kan du lese slektskap slik:

Personer som har samme tall som deg en plass lenger til venstre har samme foreldre som deg. To plasser til venstre er samme besteforeldre også videre.

Personer med samme besteforeldre er søskenbarn, samme oldeforeldre tremenninger, samme tippoldeforeldre firemenninger osv. Til slutt er vi alle allmenninger. Det gjennomsnittlige slektskap i Norge er ganske stort.

 

Lykke til!

Hilsen Ole Andreas

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektside