Etterkommere etter Christian Ihlen og Kitty Kallevig

1. Christian Ihlen og Elin Hestrere Kitty Kallevig
Christian Ihlen født på snekkestad ved Holmestrand 7.august 1829. Sønn av skipsreder Niels Nielsen Ihlen og Barbara Thurmann. Gift med Elin Hestrere Kitty Kallevig, født i Arendal 1.januar 1833. Datter av konsul Emil Kallevig og Margaretha Dedekam. Han ble kommandørkaptein, senere departementsråd. Deres barn: Margaretha, Niels, Emil, Sigrid og Christian.

1.1 Margaretha Ihlen og Johan Christian Koren Stub
Margaretha Ihlen født i Arendal 28.oktober 1856. Ble gift med Johan Christian Koren Stub, født i Bergen 10.august 1854. Lege i Kragerø. Deres barn: Kitty, Sara Margaretha, Lauritz og Gerhard Heiberg.

1.1.1 Kitty Stub og Kristen Thorsen
Kitty Stub, født i Kragerø 17. november 1881. Gift med banksjef i Ålesund Kristen Thorsen, født 10. oktober 1874.

1.1.2 Sara Margaretha Stub og Jens Sigurdsson
Sara Margaretha Stub, født i Kragerø 24. november 1883. Farmasøyt i Tønsberg. Gift med islendingen Jens Sigurdsson, født 7.november 1886 i Flatey på Island. Gassverksdirektør i Tønsberg.  Tre døtre: Gudrundur, Sigridur og Kristin

1.1.2.1 Gudrun Margaretha Jensdatter Sigurdsson og Per Steen-Hansen
Gudrun Margaretha Jensdatter Sigurdsson, født i Tønsberg 24.august 1919. Gift med Per Steen-Hansen, født i Tønsberg 6.desember 1917. Direktør i Tønsberg jernindustri. To døtre: Inger og Grethe

1.1.2.2.1 Inger Steen-Hansen og Erik Grønn Iversen
Inger Steen-Hansen, født i Tønsberg 4.november 1945. Fysioterapeut. Død i Oslo 14.juli 1975. Gift med Erik Grønn Iversen, født i Oslo 27.mars 1942. En datter: Trine

1.1.2.2.1.1 Trine Grønn Iversen
Trine Grønn Iversen, født i Oslo 16.februar 1973. Etnolog.

1.1.2.1.2 Grethe Steen-Hansen og 1. Kai Bråthen, 2. Tormod Olsen
Grethe Steen-Hansen, født i Tønsberg 5.januar 1948. Gift 1. gang med Tormod Olsen, født i Ramnes 23.juni 1948. Gift 2.gang med Kai Bråthen. 2 døtre: Sarah Therese og Hilde.

1.1.2.1.2.1 Sarah Therese Steen Hansen og Odd-Arne Nilssen
Sarah Therese Steen-Hansen, født i Tønsberg 5.desember 1972. Gift med Odd-Arne Nilssen. To barn: Jens Kristian og Emma

1.1.2.1.2.1.1 Jens Kristian Nilssen
Jens Kristian Nilssen, født 9.april 1998

1.1.2.1.2.1.2 Emma Nilssen
Emma Nilssen, født i Tønsberg 25.mai 2001

1.1.2.1.2.2 Hilde Steen-Hansen
Hilde Steen-Hansen, født 10.juli 1979

1.1.2.3 Kristin Jensdottir Sigurdsson 

1.1.3 Lauritz Stub og Margit Gunnerson Welhaven
Lauritz Stub, født i Kragerø 7.mars 1886. Sjømann, oppdager, haciendaeier, grosserer og konsul. Gift 1913 i Argentina med Margit Gunnerson Welhaven, født 23.mars 1887 i Grimstad. Deres barn:  Johan Christian Koren Stub og Irene Stub

1.1.3.1 Johan Christian Koren Stub og Fredrikke Koppang
Johan Christian Koren Stub, født i Santa Felizia i Argentina 24.desember 1914. Siviløkonom og Salgdirektør i AS Follum fabrikker. Gift 1942 med Fredrikke Koppang. Deres tre sønner: Jan Lauritz Stub, Sverre Stub og Arild Stub

1.1.3.1.1 Jan Lauritz Stub gift med Hanne Holst
Jan Lauritz Stub, født 18.mai 1943. Revisor og daglig leder i Stub & Co på Hønefoss. Gift med Hanne Holst. En sønn: Jan Preben Stub

1.1.3.1.1.1 Jan Preben Stub
Jan Preben Stub, født 3.mars 1977. Student BI

1.1.3.1.2 Sverre Stub og Anne Marie
Sverre Stub, født 1946. Siviløkonom og diplomat. Spesialrådgiver i Sikerhetsavdelingen i Utenriksdepartementet. Gift med Anne Marie. To sønner: Johan Fredrik Stub og Hans Petter Stub

1.1.3.1.2.1 Johan Fredrik Stub
Johan Fredrik Stub, født

1.1.3.1.2.2 Hans Petter Stub
Hans Petter Stub, født

1.1.3.1.3 Arild Stub
Arild Stub, født 1951.
Avdelingssjef i  Hjemmets bokklubb.

1.1.3.2 Irene Stub gift med 1.Knut Holm, 2.Ole Petter Lilloe-Olsen
Irene Stub, født i Kristiania 6.november 1923. Handelsskole. Gift 1948 med buntmaker og handelsmann Knut Holm. Skilt. Gift 16.mars 1957 med sivilingeniør Ole Petter Lilloe-Olsen. Direktør i Kværner, eier av gården Vestre Grefsen i Vestre Aker. To sønner: Ole Andreas Lilloe-Olsen og Thomas Lilloe-Olsen

1.1.3.2.1 Ole Andreas Lilloe-Olsen og Kjersti Aas
Ole Andreas Lilloe-Olsen, født i Oslo 5.oktober 1957. Landbruksøkonom, ansatt i Norges Bondelag. Gift 5.mai 1984 med Kjersti Aas, født 5.august 1960. Rådgiver i Konfliktrådet.. Fire barn: Marius Aas Lilloe-Olsen (a), Marte Aas Lilloe-Olsen, Ole Petter Lilloe-Olsen og Fanny Marie Lilloe-Olsen

1.1.3.2.1.1a Marius Aas Lilloe-Olsen
Marius Aas Lilloe-Olsen, født i Bærum 18.juli 1980.

1.1.3.2.1.1 Marte Aas Lilloe-Olsen
Marte Aas Lilloe-Olsen, født i Bærum 27.desember 1984.

1.1.3.2.1.2 Ole Petter Lilloe-Olsen
Ole Petter Lilloe-Olsen, født i Bærum 24.september 1986

1.1.3.2.1.3 Fanny Marie Lilloe-Olsen
Fanny Marie Lilloe-Olsen, født i Bærum 10.september 1989

1.1.3.2.2 Thomas Lilloe-Olsen og Vibeke Laulund
Thomas Lilloe-Olsen, født 12.januar 1959. Master of Buisnuis Administratin. Ansatt i YS. Gift med Vibeke Laulund, født 17.mai 1959. Flyvertinne i SAS. Tre barn: Christoffer Lilloe, Madeleine Lilloe og Jonathan Lilloe.

1.1.3.2.2.1 Christoffer Lilloe
Christoffer Lilloe, født 19.november 1987

1.1.3.2.2.2 Madeleine Lilloe
Madeleine Lilloe, født 20.juli 1990

1.1.3.2.2.3 Jonathan Lilloe
Jonathan Lilloe, født 28.april 1995

1.1.4 Gerhard Heiberg Stub
Gerhard Heiberg Stub, født i Kragerø i 1888. Gift en gang i Norge og en gang i Argentina. Skuespiller.

1.2 Niels Ihlen og Sophie Fritzse Rozetsky
Niels Ihlen, født 15.juni 1858 i Arendal. Gift i Chicago 27.mai 1892 med Sophie Fritzse Rozetsky. En datter. 

1.3 Emil Kallevig Ihlen og Agnes Dagmar Siem
Emil Kallevig Ihlen født i Arendal 1860. Banksjef i Ålesund. Gift i Trondhjem 19.juli 1889 med Agnes Dagmar Siem, født 13.juli 1868.Deres barn: Harry og Kitty Sofie.

1.3.1 Harry Ihlen
Harry Ihlen, født 26.april 1890

1.3.2 Kitty Sofie Ihlen
Kitty Sofie Ihlen, født 12.februar 1892

1.4 Sigrid Ihlen og Hans Peter Krag Knudtzon
Sigrid Ihlen født i Arendal 9.november 1862 død 23 mai 1938 i Oslo. Gift 11.januar 1887 i Christiania med cand. jur Hans Peter Krag Knudtzon født 17.august 1855, død 11.august 1939 i Oslo. Deres barn: Nicolay Henrich, Christian Ihlen, Nenni, Kitty Marie, Emilie Margarethe og Hans Peter Krag.

1.4.1 Nicolay Henrich Knudtzon
Nicolay Henrich Knudtzon, født 12.februar 1888, død 28.januar 1892

1.4.2 Christian Ihlen Knudtzon
Christian Ihlen Knudtzon, født 22.desember 1888, død 20.mars 1889

1.4.3 Nenni Knudtzon og Nikolai Krog Oscar von Munthe af Morgenstierne
Nenni Knudtzon, født 8.januar 1892 i Kristiania, død juli 1965. Gift 25.juni 1916 med Rittmester senere Eskadronsjef Nikolai Krog Oscar von Munthe af Morgenstierne. Deres barn: Alexis

1.4.3.1 Alexis von Munthe af Morgestierne og Elsebe Stoltenberg/ Henninge Astrup
Alexis von Munthe af Morgenstierne, født 7.mai 1917, død 22.oktober 1989. Sekretær i Handelsdepartementet. Gift 30.mai 1942 med Elsebe Stoltenberg; Skilt. Gift 19.februar 1946 med Henninge "Lillian" Astrup. Deres barn: Jan Cato Oscar, Vibeke og Henning.

1.4.3.1.1 Jan Cato Oscar von Munthe af Morgenstierne og Kari Mette
Jan Cato Oscar von Munthe af Morgenstierne, født i Oslo 23.februar 1947. Sjøofiser gift med Kari Mette

1.4.3.1.2 Vibeke von Munthe af Morgenstierne
Vibeke von Munthe af Morgenstierne, født i Oslo 27.februar 1950

1.4.3.1.2 Henning von Munthe af Morgenstierne
Henning von Munthe af Morgenstierne, født 14.februar 1957

1.4.4 Kitty Marie Knudtzon
Kitty Marie Knudtzon, født 1.juni 1895, død 13.mars 1897 i Trondhjem


1.4.5 Emilie Margarethe Knudtzon og Olaf Christensen Boe
Emilie Margarethe ( Tuppi) Knudtzon, født 30.oktober 1898, død 1.april 1975. Gift med skipsreder i Arendal Olaf Christensen Boe, født 1898, død 1984. Deres tre barn: Kitty, Sigrid Knudtzon og Helene Margrethe.

1.4.5.1 Kitty Boe og Christopher Ottersland
Kitty Boe, født 1923 gift med Christopher Ottersland. Deres barn: Ole, Janiche og Kitty.

1.4.5.1.1 Ole Ottersland og Wenche Skavraker
Ole Ottersland, født 1948, gift med Wenche Skavraker, født 1938.Deres barn: Tone Mette og Guri.

1.4.5.1.1.1 Tone Mette Ottersland
Tone Mette Ottersland, født 1973

1.4.5.1.1.2 Guri Ottersland
Guri Ottersland, født 1975

1.4.5.1.2 Janiche Ottersland og Jostein Bjarne Dalane
Janiche Ottersland, født 1950, gift i Arendal 28.oktober 1972 med advokat Jostein Bjarne Dalane, født 2.septyember 1949. Deres barn: Erling og Kristin.

1.4.5.1.2.1 Erling Dalane
Erling Dalane, født 1976

1.4.5.1.2.1 Kristin Dalane
Kristin Dalane, født 1979

1.4.5.1.3 Kitty Ottersland og Erik Tore Bjørn Bendvoll
Kitty Ottersland, født 1954. Gift med Erik Tore Bjørn Bendvoll, født 1957. Deres barn: Bo, Ole og Leo

1.4.5.1.3.1 Bo Bendvoll
Bo Bendvoll, født 1981

1.4.5.1.3.2 Ole Bendvoll
Ole Bendvoll født 1983

1.4.5.1.3.3 Leo Bendvoll
Leo Bendvoll født 1987

1.4.5.2 Sigrid Knudtzon Boe og Ole Peder Risøe
Sigrid Knudtzon Boe, født 1926, død 14.september 1969. Gift med Ole Peder Risøe, født 1923. Deres barn: Cecilie og Ellen.

1.4.5.2.1 Cecilie Risøe
Cecilie Risøe, født 1952. Gift med Ole Kirkeby, født 1952. Deres barn: Petter og Sigrid.

1.4.5.2.1.1 Petter Kirkeby
Petter Kirkeby, født 10.januar 1981

1.4.5.2.1.2 Sigrid Kirkeby
Sigrid Kirkeby, født 1983

1.4.5.2.2 Ellen Risøe og Tom Lie Mathiesen/Bjørn Gabriel Reed
Ellen Risøe, født 1954. Gift 1.gang med Tom Lie Mathiesen, født 1952. Enke 1981. Gift med Bjørn Gabriel Reed, født 1958.Barn: Cecilie og Camilla (tvillinger) og Gabrielle.

1.4.5.2.2.1 Cecilie Mathiesen
Cecilie Mathisen, født 1976

1.4.5.2.2.2 Camilla Mathiesen
Camilla Mathiesen, født 1976

1.4.5.2.2.3 Gabrielle Reed
Gabrielle Reed, født 1988

1.4.5.3 Helene Margrethe Boe og Knut Astrup
Helene Margrethe Boe, født 1927. Gift med Knut Astrup. Barn: Christian Boe og Nicolay

1.4.5.3.1 Christian Boe Astrup
Christian Boe Astrup, født 3.september 1956

1.4.5.3.2 Nicolay Astrup
Nicolay Astrup, født 1959

1.4.6 Hans Peter Krag Knudtzon og Bergljot Amalie Ramberg
Hans Peter Krag Knudtzon, født 10.desember 1899 i Trondhjem, død 1975. Lege. Gift i Trondenes 26.september 1938 med sykepleierske Bergljot Amalie Ramberg, født i Bø i Vesterålen 9.mars 1913. Deres barn: Hans Erik, Sigrid og Nicolay Henrik.

1.4.6.1 Hans Erik Knudtzon
Hans Erik Knudtzon, født 21.februar 1930

1.4.6.2 Sigrid Knudtzon og Arne Vedø
Sigrid Knudtzon, født 21.juni 1939 i Salangen. Sosionom. Gift med Arne Vedø, født 1935. Deres barn: Anne.

1.4.6.2.1 Anne Vedø
Anne Vedø, født 1968

1.4.6.3 Nicolay Henrik Knudtzon
Nicolay Henrik Knudtzon, født i Lista 6.desember 1943

1.5 Christian Ihlen
Christian Ihlen, født 22.januar 1864 i Arendal. Forretningsmann.

1.6 Kitty Ihlen og Hans Christian Døderlein
Kitty Ihlen, født i Arendal 1866. Gift i Christiania 10.oktober 1891 med Hans Christian Døderlein, født 31.juli 1857 i Asker. Banksjef i Fredrikshald.

Mer følger........

Denne siden er på lang nær ferdig og på mange måter ufullstendig. Rettelser, tilføyelser og tips mottas med takk!

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: ololsen@alfanett.no

Over til Stub Lilloe-Olsens slektskrønike

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider 

Til familien Aas Lilloe-Olsens hjemmesider 

Til NAMIKOs hovedsider