Kart over Kjelsås (Gr.nr. 72), Vestre Grefsen (Gr.nr. 73), Nydalen (Gr.nr.74), Østre Grefsen (Gr.nr. 75) og Lillo(e) (Gr.nr.77)) Lillos skog lå øst for Grefsens og er ikke med.

Vestre Grefsen G.nr.73 hadde ved matrikkelen i 1837 følgende utstrekning etter dagens kart: For hovedbølet gikk grensen i øst fra der hvor Marsveien møter Kjelsåsveien, sørover langs Kjelsåsveien omtrent til Dr. Smithsvei, videre ned Grefsen allé til Lindalléen. Grensen videre i sør gikk langs Lindalléen og opp Kapellveien og rett frem ved utsikten ned til Akerselven. Akerselven var gårdens vestgrense  opp til der hvor Kjelsåsbekken renner ut i Stilla. Øyene i elven tilhørte Grefsen. Nordgrensen fulgte Kjelsåsbekken til krysset Marsveien, Kjelsåsveien. Vestre Grefsen Skog, eller Midtodden, lå mellom Maridalvannet i vest og bekken fra Lachmannsfjell og Småvannene i øst. I sør fulgte grensen omtrent der Midtoddveien snor seg oppover i dag.