Bærum Venstre:

La Jar vente!

Plan- og miljøutvalget skal i møte torsdag den 16.august ta stilling til et utbygningsforslag på Jar stasjon. Planene er svært omfattende. Rådmannen innstiller på at utvalget skal gi et positivt signal om at vi her ønsker en utbygging, men at en reguleringsplan skal vente til etter rulleringen av kommuneplanen.

Budstikka har på lederplass gått aktivt ut og støttet en utvikling av Jar stasjon til et senterområde.

Venstres førstekandidat mener det imidlertid ville være helt galt å gi så sterke føringer i forkant av en bebudet demokratisk prosess der vi inviterer lokalbefolkningen, næringslivet og andre interessegrupper til å si hva de ønsker vi skal bruke arealene i Bærum til.

- Det kan godt hende vi skal utvikle dette området noe. Venstre åpner også for noe utbygging ved sentrale trafikk-knutepunkter. De fremlagte planene er imidlertid voldsomme og det vil være å "le befolkningen midt i fjeset" hvis vi nå vedtar så sterke føringer samtidig som vi ber om aktiv deltagelse i prosessen rundt kommuneplanens arealdel, sier Lilloe-Olsen, som også er partiets representant i Plan- og miljøutvalget.

Ytterligere kommentarer: Ole Andreas Lilloe-Olsen 91 69 05 19