Om å rasere et landskap

Av Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum Venstre

Når man for bare kort tid tilbake sto på toppen av Søndre Kolsåstopp og så utover landskapet under seg hadde man et fantastisk skue. Like under toppen var utsikten preget av et stort, vakkert og sammenhengende jordbruksområde som ga øynene et behagelig hvilested. Gjennom årstidene skiftet dette landskapet og ga stadig nye fargenyanser til opplevelsene.

Dette vakre jordbrukslandskapet, som har preget den verdifulle utsikten fra vinduene til tusener av bæringer på begge sider, er mange politikere nå i ferd med å rasere.

Plantasjen fikk først dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser som ikke lenger er relevante, for å sette i gang byggingen av et ruvende handlesenter. Man byttet bort verdifull dyrket mark, som er det knapphetsgode man har minst av i Bærum, mot noe vi har mer enn nok av og som vil komme i direkte konkurranse med et lokalt plantesenter med dype røtter i kommunen. Nå står nedbygging av Løken gård for tur.

Mens sentrale myndigheter skjerper inn jordvernet er Bærum Kommune fortsatt desidert versting i hele Akershus når det gjelder nedbygging og omdisponering av dyrket mark. Rett før forrige valg vedtok representantene i det forrige kommunestyre en arealplan som åpner for bygging av jordene på Rud Hauger. Et vedtak som skapte store bølger og av ettertiden vil bli betraktet som en gigantisk tabbe. Jeg lovte de jeg snakket med før valget 2003 at jeg skulle stemme mot et hvert forslag om å nedbygge disse jordene. Det løfte vil jeg stå ved. Med glede!