Akergårder *

Av Ole Andreas Lilloe-Olsen

Akergårdenes navn og betydning

Navn Gårdsnummer

Sogn**

Akergårder i slektens eie eller drift:
Arveset (Alfaset) 

117

Østre Aker
Bjølsen

56

Vestre Aker
Bredtved

91

Østre Aker
Brekke 

59

Vestre Aker
Brynseng

137

Østre Aker
Dannevig

221

Gamle Aker
Disen

86

Østre Aker
Frøen, Lille

38

Vestre Aker
Gjetemyren

47

Vestre Aker
Grefsen, Hovedgård

73 og 75

Vestre Aker
      Grefsen, Østre

75

Vestre Aker
            Grefsen, Øvre

75

Vestre Aker
      Grefsen, Vestre

73

Vestre Aker
           Grefsen, Vesle

73

Vestre Aker
Grefsen, Nedre

73

Vestre Aker
Haugerud, Vestre

51

Vestre Aker
Huseby

29

Vestre Aker
      Huseby, Nordre

29

Vestre Aker
Kalbakken

90

Østre Aker
Kallerud i Maridalen

?

Vestre Aker
Kirkeby

62

Vestre Aker
Kjelsås

72

Vestre Aker
Korsvolden

58

Vestre Aker
Langerud, Nordre

161

Østre Aker
Li

170/171

Østre Aker
Lille Oe

77

Vestre Aker
     Lillomarka

77(88)

Vestre Aker
Lille Åsen

224

Vestre Aker
Linderen

55 

Vestre Aker
Ljan, Nedre (Nordre)

194

Østre Aker
Ljan, Søndre

193

Østre Aker
Midtodden

73

Vestre Aker
Nedre (Nordre) Ljan

194

Østre Aker
Nes i Maridalen

70

Vestre Aker
     Neseie

70

Vestre Aker
Nordre Langerud

161

Østre Aker
Nygaard

57

Vestre Aker
Nygaardsdalen

58

Vestre Aker
Prinsdal, Øvre

188

Nordstrand
Romsås

96

Østre Aker
Rødtvedt

90

Østre Aker
Sandaker

78

Vestre Aker
Sandakerbakken

224

Vestre Aker
Sitpaa i Maridalen

67?

Vestre Aker
Skar i Maridalen

66

Vestre Aker
Skøyen, (Nordre)

144

Østre Aker
Store Oe

76

Vestre Aker
Strandholt i Maridalen

?

Vestre Aker
Stubljan

193

Østre Aker
Teiseneng

138

Østre Aker
Turter

64?

Vestre Aker
Ullevål

47

Vestre Aker
   Ullevål, Lille

47

Vestre Aker
Vaggestein

67

Vestre Aker
Voldsløkken

56

Vestre Aker
Vøien, Øvre

221

Vestre Aker
Øgarden (Tømte)

63

Vestre Aker
Ås

191

Østre Aker
Andre Akergårder:
Abildsø Østre Aker
Ekeberg Hovedgård Østre Aker
Nordseter Østre Aker
Østensjø Østre Aker

* I første omgang Akergårder med tilknytning til Lilloe og Olsenslekten. Mye av stoffet i artiklene om gårdene er hentet fra Akers Sogneselskaps bok om Akersgårdenes eierrekker  fra 1948, diverse nummer av Byminner, "På jakt og vakt", Norske storgårder og forskjellige slektsbøker.

** Etter de to opprinnelige sognene Vestre og Østre Aker

I mange av artiklene refereres det til gamle måleenheter. Forklaringer på disse kan du finne flere steder blant annet på: Norsk forlishistorisk forenings hjemmeside.

Se forøvrig om grenser i Aker.

Artikkler

Oversikt over Akergårder i Lilloe-slekten (Grenen etter Jokum Olsen Skøyen unntatt) 

Oversikt over Akergårder i Olsensslekten

Lilloe-ætten i Aker og Bærum 

Olsen-slekten i Aker og Bærum

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens hjemmesider