Fiskeri

Fiskerinæringen - Ett av Norges største magasiner om fiske, fiskeindustri, oppdrett,
båter, verft, fiskeutstyr og fiskeripolitikk. Side  med nyttig stoff om næringen. Hvem er hvem? Aktuelt stoff og aktuelle tall.

FIS-net - intenasjonal side om fiskeriene, utstyr, havner, værforhold, bestander og mye mer. Desverre ikke på norsk.

Fisheries net - mindre omfattende side enn den foregående, men på norsk

Mainfish -Internett-portal med informasjon om fiskeri- og havbruksnæringen. Portalen inneholder bransjeinformasjon og nyheter.