NATUR-skolen

Nettverk for miljølære

Nettverk for miljølære er et verktøy i arbeidet med miljøopplæring.

Tips og ideer til undervisningsopplegg

Mariannes skolelinker - lenker til undervisningsopplegg. Elevsider og lærersider

OAL.net naturfag - lenker til mange naturfaglige undervisningstemaer

Vesong ungdomsskoles miljøsider 

Grunnskolene i Bergens Naturfagsider 

Grunnskolene i Bergens Miljøfagsider 

Grunnskolene i Bergens Helsefagsider

Kurs i regi av NAMIKO: 

FØLE - GJØRE - LÆRE FOR Å KUNNE - VILLE - HANDLE

 

Linker til andre skoler/kursinstitusjoner

Omfattende læreverk med tips til hvordan skogen kan brukes som pedagogisk ressurs i undervisningen.

 

 

Skogbrukets Kursinstitutt SKI

 

  DEN GRØNNE SKOLEN Organiserte gårdbesøk og pedagogisk materiell til bruk i naturfagundervisningen på alle trinn. Tips til aktiviteter, forarbeid, etterarbeid og oppfølging.

 

 

 

 

DET GRØNNE STUDIEFORBUNDET Studieforbundet natur og miljø består av 18 ideelle organisasjoner som hver for seg arbeider for egne mål, bl.a. gjennom studiearbeid. Felles for medlemsorganisasjonene er deres interesse og engasjement for grønne verdier.

 

Skoler med spesielt naturfaglig utdanningstilbud:

Videregående skoler og folkehøgskoler

Buskerud videregående skole

Bygland skogskole

Fosen Folkehøgskole

Gjennestad Gartnerskole

Hvam videregående skole

Jønsberg landbruksskole

Kalnes videregående skole

Lyngdal jordbruksskole

Mære landbruksskole

Rygjabø videregående skole

Sogn jord- og hagebruksskule

Søgne Videregående Skole

Sønsterud Skogskole

Tingvoll vidaregåande skole

Voss jordbruksskole

Øksnevad vidaregåande skole 

Se også oversikt over skoler med naturbruk på eget nettsted

Høgskoler

Dømmesmoen - HiA (Høgskolen i Agder) Institutt for naturforvaltning

Høgskolen i Hedmark - Blæstad

Høgskolen i Nord-Trøndelag - Avdeling for naturbruk

Høyskolen i Bergen - Jordskiftestudiet

Norges landbrukshøgskole (NLH)

Norges veterinærhøgskole

Høgskolen i Bodø - Utefag for  førskolelærere 

 

Elevsider og elevoppgaver

Anders sin skoleside - side med flere naturfaglige zip-filer nederst på siden

Naturfagsiden min - side med naturfaglige labjournaler og innføringer i naturfag

Prosjektoppgave om evolusjonsteorien - side laget av en tilhenger og en motstander evolusjonsteorien

Naturfagrapporter - en rekke naturfaglige rapporter som zip-filer og doc-filer

Øvelser Naturfag GK - side laget av Harald Vistnes

Øvelser Naturfag 2KJ - side laget av Harald Vistnes

Øvelser for Naturfag 3KJ - side laget av Harald Vistnes

Øvelser for Naturfag 2FY - side laget av Harald Vistnes

Øvelser for Naturfag 3FY   - side laget av Harald Vistnes