NATUR-fagmagasinet

Linker til fagartikler 

(Send ditt bidrag til redaktøren, oppgi faglig bakgrunn og referanser: ololsen@alfanett.no)

Linker til hovedoppgaveoversikter

 

Linker til fagtidsskrifter

Norske

Utenlandske

Linker til populærvitenskap

Discovery online 

 

Tips til vitenskapsmenn

Hvordan lykkes med et vitenskapelig foredrag på konferanser