Årsmøtet i Bærum Venstre

Forslag til uttale

Fra Ole Andreas Lilloe-Olsen

 

Nei til utbyggerstyring, ja til innbyggermakt

Årsmøtet i Bærum Venstre krever at utbyggingen i kommunen bremses kraftig og at nedbyggingen av verdifull dyrket og dyrkbar mark stoppes.

Kommunestyret har vedtatt at det meste av boligbyggingen i Bærum skal skje på Fornebu og i aksen Sandvika – Vøyenenga, men det bygges nå mer boliger andre steder enn i de prioriterte områdene. Selv de høyeste prognosene for befolkningsveksten i Bærum vil sprekke kraftig hvis ikke utviklingen bremses.

Det er nå utbyggerne, som svært tilfeldig i forhold til overordnede planer og ganske ensidig styrt av ønske om økonomisk vinning, bestemmer både sted, omfang og rekkefølge for ny utbygging. Kommunen har i praksis liten kontroll over tap av verdifulle landskap, voksende trafikkproblemer og stadig nye behov for offentlig infrastruktur og service. Slik kan vi ikke ha det.

Venstres årsmøte krever at innbyggerne i Bærum gjennom sine folkevalgte skal ha styringen med utviklingen.

Vedtakene i både planutvalg, formannskap og kommunestyre viser med all tydelighet at kommuneplanen gir for slappe rammer og at mange politikere er for redde til å snu en gammel politikk eller stemme mot gamle partivedtak.

Venstre har stått alene om å stemme mot flere store utbygginger blant annet etablering av Plantasjen og nye boliger på Løken gård ved Rud - Hauger og nye boligfelt på Vestre Jong.

Bærum kommune skal nå ta stilling til kommuneplanen på nytt. Venstre krever at innbyggerne trekkes aktivt med ved denne rulleringen og at prosessen legges opp så partiene kan gi klare signal om hvor de står i forkant av valget og slik at bæringene gjennom valget kan få gi sitt uttrykk i denne viktige politiske saken for Bærums fremtid.