image001

CV

Curriculum Vitae (Levnetsbeskrivelse)

Personalia:
Navn: Ole Andreas Lilloe-Olsen
Adresse: Bakerovnsberget 26, 1353 Bærums Verk
Telefon: 67 56 14 27
Mobil 916 90 519

E-post: lilloe-o@online.no
Født: 5. oktober 1957
Sivilstand: Gift med Kjersti Aas Lilloe-Olsen f. 5. august 1960.
Fire barn: Marius (1980), Marte (1984), Ole Petter (1986), Fanny Marie (1989)

Opprinnelse:
Oppvokst på Hosle og Eiksmarka i Bærum og de spede rester av farsgården Vestre Grefsen i Vestre Aker. 

Yrkeserfaring:
Organisasjonsjef Bondelagets Servicekontor AS, avdeling Buskerud 2003 - 
Prosjektleder "Medlemsservice og medlemskommunikasjon" Norges Bondelag    1999 - 2000 
Organisasjonssjef  Buskerud Bondelag    1997- 2003
Forbundsleder Norsk Naturforvalterforbund (Naturviterforbundet)   1992-1996 
Konsulent/Førstekonsulent/Informasjonskonsulent Norges Bondelag     1984-1992 
Reiseinstruktør Telemark Bygdeungdomslag    1983-1984 
Jordstyretekniker Landbrukskontoret i Asker    1981          
Landbrukslærling Søndre Enger gård, Leirsund    1979-1980 
Sjåfør/bud Aftenposten    1978-1979 
Instruktør ved tropp som sersjant og fenrik H.M.Kongens Garde    1977-1978 

-Diverse mindre sommerjobber etc. i Norge og USA.
-Erfaring som troppssjef fra tre repetisjonsøvelser, militær grad - løytnant.
-Under studiene i landbruksøkonomi gjorde jeg et utredningsarbeid for "Bygdeutvalget", bestående av en empirisk undersøkelse i utviklingen av antall årsverk i landbruket fordelt på produksjon og region i tidsrommet 1969-1979. (LON-undersøkelsen).
-Egen virksomhet med formidling av bondegårdsferie i 1988-1992.
-Arbeidende styreleder i Norsk natur- og miljøkommunikasjon AS fra 1996-2004.
-Personlig firma med drift av database fra 2004-

Utdanning:
Grunnfag i informasjon Informasjonshøyskolen - Oppland Distriktshøgskole    1991-1992
Landbruks- og ressursøkonomi - valgretning ved det økonomisk administrative studium ved Telemark Distriktshøgskole    1981-1984 
Husdyrfag Studentlinjen ved Buskerud Landbruksskole (Godkjent 1.år høyere landbruksutdanning)    1980-1981 
Befalsutdanning Befalskolen for infanteriet i Nord-Norge    1976-1977  
Naturfaglinjen Hegdehaugen gymnas    1973-1976 

- Diverse kurs i data og andre jobbrelaterte emner, trenersertifikater og førekort for minibuss.

Referanser:
Tidligere fylkesleder  i - Buskerud Bondelag Svein Guldal (32 75 07 62)
Stortingsrepresentant Borghild Tenden (V)
Tidligere generalsekretær i Norsk Naturforvalterforbund Bjørn Røtnes
Leder i Plan- og miljøutvalget i Bærum Kommune Anne-Gerd Steffensen

Organisasjonserfaring og tillitsverv:

Internasjonale verv:
Nordisk Landbruksakademikerråd (NLR) - President 1992-1993/1996-1997
CEDIA (Komiteen for europeiske sivilagronomer) - Representant for Norge 1996

Nasjonale verv:
Venstre Landsmøtedelegat 2005 -
Bygdefolkets Studieforbund  Varaordfører  2006-2008, medlem i generalforsamling fra 2006
Naturviterne
( tidligere NaFo) Ordfører  2005 - 2009
Dommer i den sentrale Arbeidsretten 1999- 2003 (Innstilt fra Akademikerne)
Norsk natur- og miljøkommunikasjon AS Styreleder 1996-2004
Naturviterne
( tidligere NaFo) Forbundsleder 1992-1996
Naturviterne
( tidligere NaFo) Leder næringspolitisk utvalg 1991-1992
AF - Akademikernes Fellesorganisasjon Desisor 1995-1998
AF - Akademikernes Fellesorganisasjon Styremedlem 1993-1995
AF - Akademikernes Fellesorganisasjon Næringspolitisk utvalg 1990-1998
Studieforbundet - AF Vararepresentant til styret 1993-1995
Den Norske Fagpresses Forening Medlem i representantskapet 1992-1993
Den Norske Fagpresses Forening Medlem i utgiverforum 1992-1993
Samarbeidsrådet for naturvernsaker Representant 1992-1996
Det norske Skogselskap Medlem i representantskapet 1992-1996
Skogbrukets Kursinstitutt Medlem i representantskapet 1992-1996
Det Kgl Selskap for Norges Vel Medlem i representantskapet 1992-1996
Norske 4H Medlem i representantskapet 1992-1996
Den norske landbruksveke Medlem i representantskapet 1992-1996
Norsk Landbruksmuseum Medlem i representantskapet 1992-1996
Stiftelsen Norge på langs med hest i år 2000 Styremedlem 1999-2000
Samarbeidsutvalget for Norges Bondelag - Gjensidige 1999- 2002
Landbruksdepartementet Styringsgruppe for pedagogisk tilrettelegging av  gårdsbruk i bynære strøk 1990-1992
Norges Bygdeungdomslag Medlem i studienemnda 1984-1985
Norsk Polarhundklubb Aktivitetskomiteen 1980-1981

Regionale verv og verv på tilsvarende nivå:

Akershus og Oslo jordskifterett – medlem i jordskifteutvalget fra Bærum 2007-2008

Oslo og Omland Friluftsråd – vararepresentant 2007-
Vestregionen – medlem i generalforsamlingen 2007-

Kommunenes Sentralforbund  - representant fylkesmøte 2007 - 2011

Akershus Venstre rådsmedlem 2002-  medlem av programkomiteen 2006 -
BSF (Bygdefolkets Studieforbund), Buskerud leder 2004- 2008
Statens Nærings og Distriktsutviklingsfond (SND), Buskerud varamedlem til styret 2001-2003
BSF (Bygdefolkets Studieforbund), Buskerud Styremedlem 1997-
KSL (Kvalitetsystem i landbruket), Buskerud Leder 1997-1999
Arbeidslivssakkyndig meddommer i Nedre Romerike Herredsrett 1996-99
Arbeidslivssakkyndig meddommer i Asker og Bærum Herredsrett 1996-99
Naturviterne
( tidligere NaFo) Leder privat sektor 1989-1992
Oslo Unge Høyre Distriktsstyremedlem 74-75
Oslo Unge Høyre Medlem i valgkomiteen 75-76
Oslo Unge Høyre Medlem i organisasjonsutvalget 75-76
Oslo Unge Høyre Medlem i informasjonsutvalget 1973-1976

 

Lokale verv:

Bærum Kommune Formannskapet, medlem 2007-2011

Stiftelsen Oslo Bymuseum, møtende vararepresentant til styret 2006 –

Bygdebokkomite for Oslo og Aker, leder  2005 -

Akers Sogneselskap, direktør - nestformann i Direktionen 2004 - 

Bærum Kommune Plan- og miljøutvalget, medlem 2003-2007, nestleder 2007-2011
Bærum Kommune Kommunestyret, varamedlem 2003-2007, medlem og gruppeleder 2007-2011
Bærum Venstre nestleder og studieleder 2003 –  2004, leder 2004 - 2006

Stiftelsen Foss gård i Lier, administrativ leder 1997 –

Buskerud Landbruksselskap, vara til styret 1997 -

Blåbærhaugen barnehage Kasserer med arbeidsgiveransvar 1994-1995
Naturviterne
( tidligere NaFo) Leder arbeidsplassgruppe i Norges Bondelag 1988-1991
Bærums Verk Lions Sekretær 1987-1988
Telemark Distriktshøgskole Linjestyrerepresentant 1981-1982
BASS - Bø alternative studentsammenslutning Styremedlem 1982-1983
Buskerud Landbruksskole Representant for studentklassen 1980-1981
Befalskolen for infanteriet i Nord-Norge Klassetillitsvalgt 1976-1977
Oslo Forsvarsforenings Ungdom Styremedlem 1975-1977
Grefsen Unge Høyre Informasjonsleder/Redaktør 1972-1975

Interesser og hobbyer:
Famile,
Friluftsliv og hundekjøring,
Samfunns- og næringspolitikk, landbruk og naturforvaltning,
Historie, slektsgranskning, geografi, litteratur

 

Publikasjoner og utgivelser
En rekke politiske artikler i Budstikka, Nationen, Bondebladet, Dagbladet, Aftenposten m.m.
Historiske artikler i Akers Avis, Akersposten, Budstikka
Biografi: ”Fra Elise”. Elise Margrethe Cammermeyer Welhavens memoarer. Kvinnen som sto bak Norges største underskriftskampanje i 1905.
Driver nettstedet www. namiko.no med en rekke artikler relatert til landbruk og naturforvaltning og et omfattende slektshistorisk materiale