VERDIER (hva står jeg for?)

Generelt: Jeg betrakter meg som en moderne idealist. Jeg er en bærer av gamle tradisjonelle idealistiske verdier; de såkalte kirke- og fedrelandverdiene. Jeg ser det som et ansvar å føre disse videre til neste generasjon. Samtidig er jeg en moderne liberaler i forhold til toleranse overfor andre kulturer, troen på individuell frihet, selvutvikling og selvrealisering, kunnskap og kompetanse. Jeg har sansen for teknologiske og vitenskapelige nyvinninger, men er mer opptatt av ta vare på naturressursene. Jeg har et  liberalt syn på seksualitet og erotikk og fremstilling av dette, men mener en del skildringer av vold er så ekstreme og kan være så skadelige at en regulering kan forsvares.

Verden: Jeg mener den skjeve fordelingen mellom ressurser i den rike og fattige del av verden er et alvorlig etisk og politisk problem.

Samfunn: Jeg mener samfunnet må ha et sett med felles kjøreregler og normer. Jeg har klare meninger og et ganske konservativt syn på hva som er riktig og gal fremtreden, men er  anti-autoritær når det kommer til å tvinge felles holdninger på andre.

Trygg nytelse: Jeg er en gourmet som vet å sette pris på livets retter på alle plan. Maten og livet skal nytes. Samtidig er jeg opptatt av at vi skal ha et trygt samfunn med trygge produkter og produksjonsmetoder. Jeg er for eksempel mindre redd for kalorier og fett enn for skjulte fremmedstoffer, antibiotika, hormoner og genmanipulerte råvarer.

Ting: Jeg er lite opptatt av materielle ting, men ønsker stor grad av økonomisk frihet.

Er eller har?: Jeg er mer opptatt av å bli respektert for det jeg er, står for og kan, enn å bli beundret for det jeg har.

Teknologi: Jeg er positiv til tekniske nyheter som ikke er laget for å skru forbruket enda høyere opp.

Sosial: Jeg foretrekker å være sammen med noen nære venner, fremfor å delta på kjempefester. Jeg ser på meg selv som sosial, men selvstendig. Jeg liker bedre å være vert enn gjest.

Fritid: En uventet fridag ville jeg tilbringe med bikkja i skogen og hjemme med nærmeste familie.

Penger: Jeg bruker helst penger på investere i noe vi kan glede oss over i hverdagen, og som samtidig kanskje øker i verdi...

Emosjoner: Jeg liker å bli følelsesmessig revet med av filmer, og kan godt sitte å grine foran skjermen. Utad er jeg imidlertid redd for å miste fasaden på det punktet.

Seksualitet: Jeg har et liberalt syn på seksualitet mellom voksne individer som vet hva de holder med på. Dersom noen vil vise frem at de har sex, og tjene penger på det får det være opp til dem. At noen tvinges til å være med på noe mot sin vilje, eller utnyttes økonomisk av andre, er jeg selvsagt i mot, men det er en annen sak.

Nøysomhet: Jeg ønsker å følge mine lyster og nyte livets gleder, men beundrer nøysomhet og føler tilfredshet ved å gi avkall på fristelser.

Nasjonalisme: Jeg er stolt av å være norsk, stolt av norske verdier og vår norrøne og kristne kulturarv. Samtidig synes jeg det er en viktig del av det å være norsk å være tolerant, antirasistisk, humanistisk og demokratisk.

Religion: Jeg betrakter meg som en kristen person. Jeg tror på at vårt jordiske liv er en del av et større hele, en tilværelse etter døden og at veien snarere går gjennom hederlig fremferd og riktige handlinger mot medmennesker enn gjennom religiøse ritualer.

Idealisme: Mitt indre liv er viktig for meg. Det er viktigere for meg å ha en jobb der jeg jobber for noe jeg tror på og er engasjert i, enn å jobbe for å tjene mange penger. Økonomisk trygghet er imidlertid viktigere enn kreativ frihet i den fasen av livet jeg befinner meg nå.

Dannelse: Jeg er en uformell person, men trygg på formene. Jeg liker å omgås folk som kjenner skikk og bruk og reagerer negativt på egoistisk, Harry, brautende, plump og usæl fremferd. Jeg setter imidlertid stor pris på individuelt mangfold.

Miljø: Jeg er villig til å gi avkall på både varer og tjenester for å sikre en bærekraftig økologisk utvikling.

Det frie ord: Jeg er i mot sensur, men for aldersbegrensninger både hva gjelder markedsføring mot barn, og fremstilling av vold og sex på kanaler med et ungt publikum.

Familien: For meg er den sentrale del av livet i familien. Jeg arbeider for at familien skal ha noe å leve av snarere enn å ha en familie for å ha noen å komme hjem til når jeg er ferdig med jobben. For meg er det et mål at familien skal kunne greie seg med inntekten fra minst mulig arbeid. For meg består likestilling i at man som par blir enige om hvordan  fordelingen mellom arbeid i og utenfor hjemmet skal være.

Likhet: Jeg har ikke tro på et samfunn der alle skal være like, tjene likt og mene likt. Det enkeltes muligheter og rettigheter til å bruke sine ressurser på seg selv, fremtidige generasjoner osv. etter eget valg er langt viktigere. At noen har foreldre som har prioritert å spare til sine egne unger, mens andre har brukt dem opp på seg selv vil selvfølgelig føre til urettferdighet, men hva så!? Er det så farlig?

Den frie handling: Jeg er tilhenger av et samfunn med et vist sett av kjøreregler. Det er viktig med felles normer. Jeg er imidlertid mot en sterk grad av lovregulering. Påbud om bilbelte, sykkelhjelm og redningsvest mener jeg er en klar overstyring av individets rett til å vurdere og ta egen risiko.

Fellesoppgaver: De fleste beslutninger bør tas så nær det individet det angår som mulig, men noen oppgaver i samfunnet må løses av fellesskapet. Det er galskap å klage på høyt offentlig forbruk og samtidig klage på dårlig helsevesen, skole og rettsvesen, og samtidig ved handling akseptere en overkapasitet i varehandelen på 50%. En overkapasitet som koster hver enkelt av oss 14 000, kroner i året. Det utgjør mer en hele sosialbudsjettet.

Trygghet: Jeg liker å ha planlagt de store viktige linjene i livet, men er positiv til spontane variasjoner i hverdagens innhold. 

Risiko: Jeg mener risiko er en verdi, og jeg tar gjerne en sjanse der jeg selv har oversikt over mulige konsekvenser og kan veie for og i mot. Gambling med helserisiko gjennom ikke å vite hva jeg får i meg er jeg derimot lite villig til.  

Tilhørighet: Jeg føler at jeg står med et ben i bondekulturen og et ben i storbyen. Jeg hører nok mest hjemme i det rurale miljø; store åpne landskap, livsrom og ro, nærhet til naturen og til menneskene rundt. Men jeg trives også med å kunne gå i byen å suge inn nye opplevelser, få være anonym og føle den friheten det gir.

Positive ord:
Frihet, tradisjoner, bondekultur, bondevett, toleranse, miljøvern, natur, fedreland, slekt, familie, liberal, verdikonservativ, idealist, humanist, hederlig, kompetanse, eiendomsrett, likeverd, raus, åpen, varm, livsnyter, demokrati, rettferdig, kjærlighet, omsorg, ansvar

Negative ord:
Sosialdemokratisk, ekspropriasjon, proletær, materialist, egoisme, puritanisme, forbruk, industrivekst, likhet, urban, konform, rigid, diktatur, rasisme, diktatur, gjerrig, tilsyn, forbud, påbud

Forbilder:
Jeg har møtt mange mennesker i mitt liv både i levende livet og gjennom literatur og medier. Mange av disse har hatt en eller flere sider ved seg som jeg har satt pris på, som jeg har hatt som idealer og som jeg har kunnet sette mål for meg selv i forhold til. Her er noen av de viktigste:


Frithjof Nansen 

Far

Kona mi Kjersti

Svigerfar Magne Aas

 

 

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens hjemmeside