Alternativer til Ringeriksbanen!

Debatten om Ringeriksbanen har pågått i desennier. Den nye jernbanen skal i utgangspunktet tilfredsstille to hovedmål.

1. Den skal gi befolkningen på Ringerike et miljøvennlig og alternativt transportmiddel til Osloområdet.

2. Den skal bidra til å korte ned tiden for reisende med tog på hele Bergensbanen.

Flere utredningsrunder er nå tilbakelagt. Det er lagt frem flere mulige traseer. En trase som gikk i tunnel under hele Nordmarka fra Grefsen til Åsa ble raskt forkastet. Alternativer som gikk fra Lysaker via Stabekk og Bekkestua ble også raskt lagt i en skuff. Man sto igjen med noen alternativer som alle skulle gå fra Oslo via Sandvika til Hole eller Ringerike. Alle alternativene ble meget dyre i forhold til utgangspunktet. Alle innebærer store inngrep i naturen. Alle innebærer t passasjerene må tilbringe store deler av reisetiden i tunnel.

NAMIKO mener denne satsingen er feilslått. Vi vil i stedet foreslå å satse på eksisterende jernbanenett. Det vil falle langt rimeligere å bygge ut både Bergensbanen fra Oslo S via Grefsen, Roa og Jevnaker til Hønefoss, og Randsfjordbanen fra Oslo S via Drammen og Hokksund til Hønefoss til høyhastighetsbaner enn å anlegge en ny Ringeriksbane. En videre utbygging av  Krøderbanen fra Vikersund til Krøderen og videre til Ørgenvika vil korte ned trafikken på Bergensbanen ytterligere. Med en slik løsning vil også togene komme nesten like raskt frem til Hønefoss, passasjerene vil kunne tilbringe det meste av reisen i dagen og vi vil få en infrastruktur som på en langt bedre måte vil kunne bidra til den regionale utviklingen i Oslo-regionens nordlige og nordvestlige områder.

Red.

Tilbake til NAMIKO