Kjære innbyggere i Bærum,

kjære alle dere borgere, medeiere og medansvarlige for denne kommunen!

Dette valget handler om noe så viktig som hvilken visjon vi skal ha for Bærum. Hvilket bilde har vi av det Bærum vi ønsker oss i fremtiden? Skal Bærum fortsatt være en åpen, grønn, levende og landlig kommune – eller skal Bærum bli et nytt Groruddalen vest for Oslo?

Mitt navn er Ole Andreas Lilloe-Olsen og jeg er førstekandidat for partiet Venstre ved årets valg.

Vi starter vår valgkamp her i gågata i Sandvika i dag og har satt opp en stand der vi ønsker oss mest mulig besøk. Vi håper å komme i dialog med dere dette valget angår. Vi er opptatt av å høre hva du har på hjertet og hva du som innbygger ønsker at kommunens tillitsvalgte skal arbeide med i kommende fireårsperiode.

Samtidig ønsker vi selvsagt også å presentere det programmet medlemmene i vårt parti har bestemt at vi skal gå til valg på.

For oss er dette valget først og fremst et valg mellom oss som ønsker å ta vare på "grønne" Bærum og de som ønsker å skynde på i utviklingen mot en mer og mer urbant preget bydel i stor-Oslo.

Bærum er lokalisert i det området i landet med det rikeste biologiske mangfoldet. Ingen andre steder møtes så mange naturtyper og så mange arter som akkurat her.

Vi har et stort ansvar for å ta vare på dette mangfoldet.

Ingen andre kommuner har hatt så stor nedbygging som Bærum de senere år. Siden 1950 har innbyggertallet blitt tredoblet, det dyrkede arealet er halvert. Hvert år bygger vi ned et areal som tilsvarer 45 fotballbaner. Høyre mener dette er skånsomt. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil bygge enda mer. Det vil ikke vi i Bærum Venstre.

I Norge er bare 1,4% av arealet bebygget. Vi trenger ikke å ta av de mest verdifulle arealene i Bærum for å skaffe befolkningen boliger. Bare i vår nabokommune Ringerike har folketallet stått stille siden midten av 60-tallet og flere områder sliter med fraflytting. Dette er et spørsmål om tilrettelegging og infrastruktur.

Venstre vil begrense all boligbygging utenom Fornebu og Sandvika. På sikt kan vi godta noe fortetting ved kollektive trafikknutepunkt og noe transformering til byvillaer ved stasjoner langs banene. Andre viktige arealer må prioriteres til andre formål.

Hvis du vil bevare grønne Bærum – Stem grønt!