Ad. blokkene ved Burud

Av Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum Venstre

Nylig behandlet planutvalget et forslag om blokker i Hellerudveien ved Burud i Lommedalen. På fem mål tomt ønsker man å skvise inn 20 leiligheter fordelt på tre blokker med flate tak. Nok en gang ble jeg som Venstre-representant alene om å stemme mot.

Allerede da kommuneplanens arealdel ble vedtatt av det avtroppende kommunestyre før valget for snart fire år siden uttalte vegmyndighetene at det ikke var plass til flere biler og mer trafikk i Lommedalen og at enhver ny utbygging måtte vurderes nøye.

Det planlagte utbyggingsområdet i Hellerudveien ligger i kategori 3 i kommuneplanens arealdel. Det betyr at det gjennom regulering kan åpnes for nær sagt alt mulig, men at politikerne har store muligheter for politisk styring.

Denne muligheten ble ikke brukt. Noen hevdet til og med at det ville bli mindre trafikkproblemer til 20 blokkleiligheter med felles nedkjørsel en til for eksempel 5 eneboliger.

Lommedalen er fortsatt, og skal være, et område for de som ønsker å bo landlig, men sentralt. Her er det kvaliteter som nærheten til natur og vakkert kulturlandskap man søker i bomiljøet. Undertegnede og mange andre i dalen og på Bærums Verk har flyktet fra nettopp trafikk-kork, støy og nedbygde åser og jorder. Venstre vil bevare Lommedalen grønn ved å utvise varsomhet i forhold til å applaudere nye utbyggingsprosjekter. La oss også vise ydmykhet mot dalens truede særpreg ved å dra inn ytterligere nye fremmedelementer i landskapet