Politikk eller vitenskap i klimadebatten?

Det er vanskelig å la være å kommentere den pågående klimadebatten i mediene.

Maken til sammenblanding av fag og politikk har vi sjelden sett. Særlig ille blir det når politikere med all tydelighet går ut å støtter en vitenskapelig teori uten noen faglig vurdering av forskningsmetoder eller vitenskapelig grunnlag, men utelukkende fordi teoriene støtter deres egne ønsker om hvordan verden burde se ut.

I denne meget vanskelige naturvitenskapelige debatten har forskernes ydmykhet blitt erstattet med politikernes skråsikkerhet. En skråsikkerhet som i tillegg røper en stor grad av mangel på naturfaglig basiskunnskap. Vi trenger ikke å nevne verken navn eller politisk tilhørighet. De som melder seg på en naturvitenskapelig debatt og konsekvent bruker det naturvitenskapelig umulige uttrykket energiforbruk, ekskluderer seg selv fra den faglige del av debatten.

Det er ikke vitenskapelig tvil om at ønskene om menneskelig utfoldelse stadig oftere kommer i konflikt med hva naturen kan bære. Naturfaglig kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere for beslutningstagere på alle nivåer. Ikke alle kan ha innsikt i alt. Spørsmål som angår livets være eller ikke være er imidlertid altfor alvorlige til å overlates til synsere. Noe er fag og noe er politikk. Man kan for så vidt vedta hva som er en naturverdi, men man kan ikke vedta om en art er utrydningstruet eller ikke – det er fag. Likeledes kan man ikke vedta om klimaproblemene skyldes menneskeskapte klimagasser eller ikke. De store økningene i flommer, stormer, jordskjelv og vulkanutbrudd på nittitallet er ikke vedtatt, men de kan skyldes politiske vedtak eller mangel på sådanne i forrige århundre. Vi vil derfor på det sterkeste anmode politikerne om å overlate de faglige vurderingene til de vitenskapelige miljøene og å styre etter føre var prinsippet inntil vi vet noe mer.

Red.

Tilbake til NAMIKO