Ja til kullkraft!

I debatten rundt naturgasskraftverkene på Vestlandet er det mange mer eller mindre løse påstander. Tilhengere av gasskraftverkene forsøker med alle mulige midler å påvise at bygging av gasskraftverkene vil være mer miljøvennlig enn å la vær å bygge dem! En av de svarteste løgnene som presenteres i den sammenheng er det vi kan kalle kullkraft-skremsle. -Dersom vi ikke bygger gasskraftverk må vi importere forurensende kullkraft fra Danmark. Implisitt i argumentet ligger det en dårlig skjult hentydning om at slik kullkraftimport vil gi mer forurensning enn de nye gasskraftverkene. Det medfører imidlertid ikke riktighet. Både Danmark og andre aktuelle kullkraftproduserende land i Europa har allerede vedtatt reduksjoner i sine totale utslipp av CO2 og andre klimagasser. Danmark er godt i gang med disse reduksjonene og vil fortsette med dem i planlagt takt uavhengig av om Norge importerer kraft fra Danmark eller ikke. Import av strøm produsert på kullkraft vil derfor ikke føre til mer forurensning eller CO2-utslipp. Utslippene fra de planlagte gasskraftverkene er derimot gigantiske. Og det er det heldigvis ingen som forsøker å lyve seg i fra.

Tilbake til NAMIKOs nyhetsside