Miljø dreier seg om helse!

Av Ole Andreas Lilloe-Olsen, leder i Bærum Venstre

Miljø er ikke et spørsmål om luksus. Miljø er et spørsmål om hvilket liv vi kan og vil leve. Uansett hva Carl Ivar Hagen måtte mene så er det naturen som setter de absolutte grenser for menneskenes tilværelse. Det er ikke opp til oss å flytte disse grensene. Vi lever på en jordklode som har begrensede ressurser. I en begrenset verden kan intet delsystem eller fysisk prosess ha uendelig vekst. Økonomisk vekst basert på økende forbruk av ikke fornybare ressurser kan på sikt ikke opprettholdes uansett hva politikere måtte ønske og love. Vi i Venstre tar naturens begrensninger som et utgangspunkt og mener det er viktig at vi vet mest mulig om hvor disse grensene går og holder oss godt innenfor. Usikkerhet må nødvendigvis føre til at vi er føre var. Vi har rett og slett ikke råd til å miste produksjonsevnen på den ene jorda vi har. Det betyr ikke at vi ikke ønsker utvikling. Men for oss betyr utvikling kvalitative endringer som innebærer en forbedret utnyttelse av den konstante mengde fysiske ressurser vi har for bedre tilfredsstillelse av menneskelige behov. Det er dette vi etter hvert kjenner under begrepet bærekraftig utvikling. Dette er kjernen i en moderne miljøpolitikk.

Men miljøpolitikk dreier seg ikke bare om å leve innenfor de grenser naturen setter. Miljøpolitikk dreier seg også om mange valg. Disse valgene summerer seg opp til hvilke liv vi til syvende og sist kan og vil leve. Som mennesker vil vi ofte ha både i pose og sekk. Vi vil ha flest mulig materielle goder, og vi vil ha det lettvint og tilgjengelig. Mange av oss vil bevege oss minst mulig og spise det vi har lyst til. Vi vil kunne røyke og drikke uten at noen form for restriksjoner. Samtidig vil vi ha god helse og leve lengst mulig. De fleste av oss vil bo landlig, men sentralt. Ikke engang kinder-egg klarer å oppfylle alle disse ønskene på en gang. Vi må velge. For enkelte av de større valgene