namiko.no
Nettsider om natur, miljø, kommunikasjon m.m.

Virksomhetsidé: namiko.no skal bidra til en miljøvennlig samfunnsutvikling gjennom å påvirke kunnskaper, holdninger og adferd.

Filosofi:
namiko.no skal være en "grønn arbeidshest". Vårt utgangspunkt er at kunnskap øker proporsjonalt med antall ganger den blir delt, og vårt motto er: Føle, gjøre og lære for å kunne, ville og handle. Alt vi produserer kan kopieres fritt