Velg et grønt kommunestyre i Bærum!

Ønsker du å forhindre at Bærum nedbygges og går samme skjebne som Groruddalen i møte?

Da må du sette deg inn i hvordan boligpolitikken har blitt ført de senere årene - og hvilke partier som har gjort hva. Det vil være nyttige studier!

Aktuelt: 

Her vil det stadig oppdateres og komme nytt stoff frem mot valget!

 

 

 

Fakta om areal og arealpolitikk: 

Dette sier partiene om areal og boligpolitikk foran valget:

Det er naivt å tro at en aggressiv boligetablering vil påvirke boligpriser og innbyggernes demografiske sammensetning i Bærum.

Les også: 400 nye boliger på Kolsås

 

Viktige dagsaktuelle prinsipielle spørsmål

Dersom du kan si ja på de fleste av disse punktene trenger vi deg. Sammen kan vi kjempe for disse sakene i kommunen, i fylket og i landet, i, med og gjennom Venstre!

I Bærum har vi nå et kommunestyre som er nesten kjemisk fritt for biologisk kompetanse. Et styre som tar viktige beslutninger vedrørende utbygginger, vern, næringsvirksomhet, friluftsliv og andre arealplansaker mangler grunnleggende kunnskaper om naturens muligheter og begrensninger. Vi har ikke råd til å la det skje igjen neste gang!

Bare med et sterkt Venstre kan vi få et borgerlig styrt fylke, og samtidig sikre at ikke verdifulle naturressurser blir ødelagt.

Bare med et sterkt Venstre i Regjeringen kan vi sikre et  ikke-sosialistisk styre og en bærekraftig utvikling kombinert med en solid borgerlig forankring.

Medlemskap koster bare noen hundrelapper.

Det er en slik investering i vår alles fremtid verdt.

Meld deg inn i Venstre! Kontakt meg på telefon 67 56 14 27 eller via e-post: lilloe-o@online.no

 

Artikler:

Areal og boligpolitikk:

Nei til blokker på Burud. En notis mot planlagt blokkbebyggelse i Hellerudveien i Lommedalen.

Det står om grønne Bærum. Innspill til Budstikka om viktige veivalg.

Hva skjer med Bærum? Artikkel om negativ arealutvikling i Bærum.

Om å rasere et landskap. Artikkel om hvordan landskapet på Rud/Hauger ødelegges.

Planer og politikere. Innspill i Budstikka om en del omdiskuterte plansaker.

Nei til utbyggerstyring - ja til innbyggermakt. Utkast til årsmøteuttale Bærum Venstre 07

Alternativ for Jordbru Notat med forslag til løsning på Jordbru

Arealplaner og ekspropriasjon Forslag til uttale fra planutvalget

Boligpolitikk for innbyggere eller utbyggere?

Arealutfordringer i Vestregionen. Teksten til åpningsforedrag på seminar om arealutfordringer i Vestregionen i mai 2005.

Bruk og vern av marka. En artikkel om hvordan de to hensyn kan kombineres.

Det grønne balansepunkt. Svar på artikkel i Budstikka om behovet for økt boligbygging i Bærum

Høyre, jordvernet og eiendomsretten. Et notat med kritisk blikk på noen av Høyres beslutninger i Bærum.

Kyststi i det blå. Artikkel om behovet for kyssti i Bærum, frustrasjon over manglende politisk vilje og om manglende samfunnsånd hos enkelte grunneiere.

Markahytter. Forslag til plan og miljøutvalget om retningslinjer for håndtering av markahytter.

Markasakens tjenere. Et kritisk blikk på fanatiske holdninger i markadebatten.

Meningen med Bærum1. Artikkel om arealpolitikk i Bærum

Annen miljøpolitikk:

Bærums natur. En artikkel om viktigheten av å ta vare på Bærums unike natur.

Hvor ble det av miljødebatten? Notis om manglende oppfølging av viktig FN-rapport.

Meningen med Bærum2. Artikkel i Nøttekråka (Naturvernforbundet i Bærums tidsskrift).

Spis sau - redd biologisk mangfold!. Artikkel om beitelandskapets betydning for artsmangfoldet.

Pause for kunstgress?. Artikkel om en del betenkeligheter ved den økte bruken av gunstgress.

Bilens og velferdens pris. En artikkel om de kostnadene bilen påfører miljøet og samfunnet.

Det dreier seg om helse. En notis om miljøets betydning for helse og velvære.

Visjoner for Bærum. Svar på artikkel om boligbygging i Bærum.

 

Demokrati, rettferdighet og valgfrihet

Byfolk vet mest? - Svar på artikkel i Dagbladet av professor Tormod Lunde i Dagbladet 11.mai 1996

Forsvar for kontantstøtten Støtten til barnefamilier via barnehager og som lønnet  barselpermisjon har vært en systematisk overføring fra en-inntektsfamiliene til to-inntekstfamilier, fra unge foreldre uten utdannelse på bygdene til velutdannede godt voksne foreldre i byene, fra familier med et lite forbruk til familier med stort forbruk. Det er mulig det har vært politisk korrekt, men sosialt og rettferdig har det IKKE vært.

Fra JA til nei til NEI! En artikkel om den negative utviklingen i det europeiske samarbeidet. Fra at gjensidig samarbeid mellom selvstendige nasjoner til overnasjonal styring diktert av hensynet til markedet. Og bakgrunnen for artikkelskriverens vandring fra Ja til EF og medlemskap i Europabevegelsen til Nei til Maastricht og Niceavtalene og medlemskap i Fritt Norden.

Arbeiderpartiets sanne ansikt. En artikkel om et partis overkjøring av folkevalgte organer.

"Blue Dream" – en dårlig Bærums parodi. En notis om navnsetting av ny arena på Fornebu.

Innflytternes farve. Artikkel om asyldiskusjonen i Bærums kommunestyre.

Ja til avgifter, nei til skatt. Artikkel om det økonomiske prinsipp om at et produkt og en produksjons eksterne kostnader må gjenspeiles i prisen.

Lov om fri ferdsel. Artikkel om behovet for en egen lov som sikrer fri ferdsel, og forslag til lovtekst.

Tanker i tiden. Funderinger rundt politisk ståsted etter paneldebatt.

Verdiskaping og skattefordeling. Artikkel om skatteutjevningsordningen.

Vi venner i Venstre. Dikt til Tenden etter valget 2005.

Vil bli politi. Innlegg mot utvidete fullmakter til viltnemnda.

Rettferdig makeskifte. Interpellasjon i Kommunestyret om retningslinjer ved makeskifte.

 

Gå til "Min politiske vandring".

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens hjemmeside

Tilbake til Bærum Venstres hjemmeside